Lấy ý kiến dự thảo hướng dẫn thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia

PhuthoPortal - Ngày 4/4/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến về dự thảo nội dung hướng dẫn và công tác chuẩn bị triển khai thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông dự và chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đại diện lãnh đạo các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ, Bưu điện tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Tại hội nghị, đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo về Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025. Đây là 2 nội dung do Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đánh giá việc thực hiện.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương cơ bản nhất trí với nội dung của 2 dự thảo. Các đại biểu cho rằng: Những nhiệm vụ, hoạt động, tiêu chí nêu trong 2 văn bản được nghiên cứu xây dựng khá cụ thể, bài bản, khoa học. Tuy nhiên, để các văn bản này được ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả, đảm bảo tính khả thi cần có sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi thống nhất giữa Bộ Thông tin và Truyền thông với các bộ, ngành, địa phương; phân định rõ phạm vi, nội dung thực hiện nhiệm vụ và nâng cao trách nhiệm trong quản lý, theo dõi, giám sát, đánh giá việc thực hiện của các cấp, ngành.

Nội dung văn bản cần tránh trùng lặp với các chương trình, đề án, dự án sử dụng ngân sách nhà nước khác. Đồng thời phải phù hợp với đặc thù các khu vực, với khả năng tiếp cận của người dân ở khu vực nông thôn, các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn biên giới, ven biển và hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Các điểm cầu tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn ghi nhận những ý kiến góp ý tâm huyết, trách nhiệm, trí tuệ của các đại biểu. Đồng chí khẳng định Bộ sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến; trên cơ sở đó kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các văn bản để sớm ban hành và tổ chức thực hiện trong thời gian tới. 

Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin truyền thông cơ sở; phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn… Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các dịch vụ hành chính công; bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, an toàn thông tin mạng cho cán bộ cấp xã; cập nhật thường xuyên địa chỉ số gắn với bản đồ số Việt Nam (VMAP) gắn địa chỉ số cho từng hộ gia đình.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tập trung vào việc phát triển mới, duy trì các cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin tuyên truyền đối ngoại tại cửa khẩu biên giới. Cung cấp dịch vụ thông tin công cộng phục vụ tiếp cận thông tin của nhân dân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện đảo… Lựa chọn các tác phẩm báo chí có nội dung thiết yếu, ý nghĩa lâu dài để chuyển sang các loại hình báo chí hiện đại, số hóa sản phẩm để cung cấp thông tin thiết yếu cho xã hội. Thiết lập mới, nâng cấp đài truyền thanh xã, phấn đấu đến năm 2025, 100% xã có đài truyền thanh có cụm loa đến thôn, bản hoạt động hiệu quả.

Thanh Hòa