Lấy ý kiến góp ý dự thảo về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Gửi góp ý
PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải dự thảo về việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2021 - 2022 đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Phú Thọ.

- Đối tượng tham gia ý kiến: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày 6/7 - 6/8/2021.

Văn bản số 94-CV/BCS của Ban cán sự UBND tỉnh

Thông báo số 256-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy

Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2021 - 2022

Danh sách góp ý

Không tìm thấy ý kiến đóng góp