Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Gửi góp ý

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ lấy ý kiến nhân dân.

- Đối tượng tham gia ý kiến: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày 21/10 - 21/11/2021.

Chi tiết dự thảo Nghị quyết

Danh sách góp ý

Không tìm thấy ý kiến đóng góp