Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được ban hành tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 10/2/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Gửi góp ý
PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được ban hành tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 10/2/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ.

- Đối tượng tham gia ý kiến: Các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đoàn thể, người dân trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày 19/10 - 19/11/2022.

Chi tiết xem tài liệu kèm theo

 

 

Danh sách góp ý

Không tìm thấy ý kiến đóng góp