Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh Phú Thọ về quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 sang năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Gửi góp ý

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải Dự thảo Nghị quyết Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về quy định mức thu học phí năm học 2021-2022 sang năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Đối tượng tham gia ý kiến: Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày 10/11 - 10/12/2022.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Danh sách góp ý

Không tìm thấy ý kiến đóng góp