Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ cao làm việc tại tỉnh Phú Thọ

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Gửi góp ý
PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực y tế trình độ cao làm việc tại tỉnh Phú Thọ.

 

- Đối tượng tham gia ý kiến: Các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày 6/11 - 6/12/2022.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

Danh sách góp ý

Không tìm thấy ý kiến đóng góp