Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

Gửi góp ý

PhuthoPortal - Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải dự thảo về việc ban hành Nghị quyết về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư  dự án đầu tư công nhóm C lấy ý kiến nhân dân.

- Đối tượng tham gia ý kiến: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian tham gia ý kiến: Từ ngày 21/10 - 21/11/2021.

Chi tiết dự thảo Nghị quyết

Danh sách góp ý

Không tìm thấy ý kiến đóng góp