Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn bom mìn 4/4/2020

           Điều 1. Đơn vị tổ chức cuộc thi

  1.1 Ban chỉ đạo cuộc thi

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hoá học sau chiến tranh ở Việt Nam (BCĐ701).

  1.2 Ban tổ chức cuộc thi

Văn phòng Cơ quan Thường trực BCĐ701 (Văn phòng 701), Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC).

       1.3 Tên cuộc thi

Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

          Điều 2. Mục đích cuộc thi

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam đến đông đảo các tầng lớp nhân dân trong cả nước.

Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn bom mìn 4/4/2020, hướng tới một Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

          Điều 3. Các quy định chung

  3.1 Đối tượng dự thi

Công dân Việt Nam biết sử dụng máy vi tính và các thiết bị điện tử thông minh khác để làm bài thi trực tuyến (gọi tắt là thí sinh), trừ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng 701, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, các tổ chức trong và ngoài nước đang hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh tại Việt Nam.

  3.2 Hình thức, cách thức tham gia thi

Thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/.

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn.

Mỗi thí sinh có thể dự thi nhiều lần, tuy nhiên chỉ được công nhận một (01) kết quả đúng nhất trong số các lần dự thi.

Tổng số câu hỏi: 15 câu. Thời gian làm bài: 30 phút. Để tham gia thi, thí sinh thực hiện các bước sau

  1. 1.Truy cập vào Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/.
  2. 2. Click vào Banner cuộc thi.
  3. 3. Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn và click vào nút làm bài thi.
  4. 4. Trả lời 15 câu hỏi được hiển thị trên màn hình và câu hỏi dự đoán số người tham gia cuộc thi.
  5. 5. Click vào nút Nộp bài thi.

Sau khi hoàn thành bài thi, thí sinh có thể tải file bài thi của mình về máy tính.

       3.3 Nội dung cuộc thi

Trả lời các câu hỏi liên quan đến việc nhận biết và phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam.

       3.4 Thời gian

Thời gian dự thi: Từ ngày 04/4/2020 đến hết 04/5/2020. Thời gian trao giải: Từ ngày 15/5/2020 đến 31/5/2020.

Kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/ và Fanpage: https://www.facebook.com/vnmac.gov.vn/

          Điều 4. Cơ cấu, giá trị các giải thưởng

 • 01 giải Nhất

Bằng khen của Ban tổ chức cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá

10.000.000 VNĐ (Mười triệu đồng);

 • 02 giải Nhì

Bằng khen của Ban tổ chức cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá

5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng)/mỗi giải;

 • 03 giải Ba

Bằng khen của Ban tổ chức cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá

3.000.000 VNĐ (Ba triệu đồng)/mỗi giải;

 • 10 giải Khuyến khích

Bằng khen của Ban tổ chức cuộc thi và phần thưởng tiền mặt trị giá

1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng)/mỗi giải.

          Điều 5. Điều kiện đạt giải

Thí sinh đạt giải là thí sinh trả lời đúng 15 câu hỏi và dự đoán đúng nhất số người tham gia cuộc thi.

Trong trường hợp số người dự thi (từ 02 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban tổ chức sẽ căn cứ vào tổng thời gian làm bài ngắn nhất để trao thưởng cho thí sinh. (Thời gian được tính từ khi bắt đầu Click vào Banner cuộc thi đến khi Click vào nút nộp bài thi, tính theo phút, giây).

Người trúng giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin cá nhân để Ban tổ chức đối chiếu với bài dự thi. Ban tổ chức có quyền từ chối trao thưởng nếu thông tin người đạt giải cung cấp không trùng với thông tin trên bài dự thi.

Người nhận giải có trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

          Điều 6. Thông báo kết quả và trao thưởng

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức tiến hành tổng kết; trao Bằng khen và tiền thưởng cho những người đạt giải.

Kết quả cuộc thi sẽ được công bố từ ngày 15/5/2020 trên Trang thông tin điện tử   Trung   tâm   Hành   động   bom    mìn    quốc    gia    Việt    Nam    tại    địa chỉ http://vnmac.gov.vn/ và Fanpage: https://www.facebook.com/vnmac.gov.vn/

Ban tổ chức cuộc thi sẽ thông báo đến người đạt giải theo thông tin được thí sinh cung cấp trên bài dự thi (Email, số điện thoại).

Thời gian trao thưởng từ ngày 15/5/2020 đến ngày 31/5/2020 (người đạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận Bằng khen và tiền thưởng qua bưu điện và qua số tài khoản cá nhân).

          Điều 7. Tổ chức thực hiện

  7.1 Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam

Là cơ quan thường trực tổ chức; xây dựng kế hoạch, thể lệ; tổ chức phát động, triển khai công tác tuyên truyền, tổng kết trao giải thưởng; đảm bảo các điều kiện về kinh phí cho cuộc thi và công tác tổ chức thực hiện.

       7.2 Các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tham gia hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam

Phối hợp đăng tải Thể lệ cuộc thi, đặt e-banner trên website, tuyên truyền về cuộc thi.

          Điều 8. Hiệu lực thi hành

Thể lệ cuộc thi có hiệu lực từ ngày công bố và được đăng tải trên Trang thông tin  điện  tử  Trung  tâm  Hành  động  bom  mìn   quốc  gia  Việt   Nam  tại   địa  chỉ http://vnmac.gov.vn/. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thể lệ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban tổ chức cuộc thi.

Nhằm tiếp tục giảm thiểu tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại. Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam kính đề nghị các Bộ, ban ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước quan tâm chỉ đạo, triển khai cuộc thi đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, tuyên truyền sâu rộng về cuộc thi trên website nội bộ, các trang mạng xã hội, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên, học sinh và nhân dân tham gia cuộc thi ./.

Thông tin chi tiết liên hệ: ông Trần Hữu Thành, Phó trưởng phòng Kế hoạch điều phối, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam.

Địa chỉ: Thạch Hoà, Thạch Thất, Hà Nội, điện thoại: 0973536956, email: tranthanh257303@gmail.com.