Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm Quý Mão - 2023

Sáng mùng 10/3 năm Quý Mão (tức ngày 29/4/2023), tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.

Trong tiếng nhạc lễ âm vang, đoàn dâng hương khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội…

Trong tiếng nhạc lễ âm vang, đoàn dâng hương khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội…

Đi đầu đoàn hành lễ là các tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ Hội và vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”

Đi đầu đoàn hành lễ là các tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ Hội và vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”

Tiếp theo là các thiếu nữ mặc áo dài đỏ dâng hoa

Tiếp theo là các thiếu nữ mặc áo dài đỏ dâng hoa

Đoàn 100 con Lạc, cháu Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội

Đoàn 100 con Lạc, cháu Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội

Đoàn dâng hương khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội đền Hùng…

Đoàn dâng hương khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội đền Hùng…

…qua Nghi môn tiến về Đền Thượng

…qua Nghi môn tiến về Đền Thượng

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

… cùng các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

… cùng các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Đoàn đại biểu cùng đội rước kiệu dâng lễ vật lên Điện Kính Thiên

Đoàn đại biểu cùng đội rước kiệu dâng lễ vật lên Điện Kính Thiên

Đoàn rước kiệu qua Đền Hạ

Đoàn rước kiệu qua Đền Hạ

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ và các đại biểu dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ và các đại biểu dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Thượng cung

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Thượng cung

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Thượng cung

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Thượng cung

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dâng lễ tại Thượng cung

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dâng lễ tại Thượng cung

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ dâng hương đọc Chúc văn tưởng nhớ tri ân công đức các Vua Hùng

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ dâng hương đọc Chúc văn tưởng nhớ tri ân công đức các Vua Hùng

Thay mặt hơn 90 triệu con dân đất Việt, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Tưởng nhớ về Tổ tông, các Vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên Nhà nước Văn Lang, đặt nền móng cho sự phát triển

Thay mặt hơn 90 triệu con dân đất Việt, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Tưởng nhớ về Tổ tông, các Vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên Nhà nước Văn Lang, đặt nền móng cho sự phát triển

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ dâng hương thực hiện nghi thức hóa Chúc văn tưởng nhớ tri ân công đức các Vua Hùng

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ dâng hương thực hiện nghi thức hóa Chúc văn tưởng nhớ tri ân công đức các Vua Hùng

Sau phần đọc Chúc văn, Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các địa phương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ vào Thượng cung dâng hương tưởng nhớ công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân

Sau phần đọc Chúc văn, Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các địa phương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ vào Thượng cung dâng hương tưởng nhớ công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân

Đại biểu các Bộ, ngành, cơ quan trung ương…

Đại biểu các Bộ, ngành, cơ quan trung ương…

… các tỉnh, thành phố dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

… các tỉnh, thành phố dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài dâng hương tại Điện Kính Thiên

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài dâng hương tại Điện Kính Thiên

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…

… dâng hương tại Điện Kính Thiên

… dâng hương tại Điện Kính Thiên

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sửa vòng hoa tại Lăng Hùng Vương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sửa vòng hoa tại Lăng Hùng Vương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dâng hương tại Lăng Hùng Vương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dâng hương tại Lăng Hùng Vương

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dâng hương tại Đền Giếng

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dâng hương tại Đền Giếng

Đoàn dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong

Đoàn dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong

Các đại biểu dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong

Các đại biểu dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong

Các em thiếu niên nhi đồng trao hoa cho các đại biểu

Các em thiếu niên nhi đồng trao hoa cho các đại biểu

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sửa vòng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sửa vòng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng được trang hoàng đón đồng bào về dâng hương bái Tổ

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng được trang hoàng đón đồng bào về dâng hương bái Tổ

Ngay sau lễ dâng hương, hàng nghìn đồng bào và du khách hướng về Đền Thượng để thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Ngay sau lễ dâng hương, hàng nghìn đồng bào và du khách hướng về Đền Thượng để thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Do Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày thứ bảy và trùng với dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên nhiều du khách từ khắp nơi hành hương về Đền Hùng

Do Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày thứ bảy và trùng với dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên nhiều du khách từ khắp nơi hành hương về Đền Hùng

Sau cơn mưa từ sáng sớm, thời tiết mát mẻ giúp hành trình lên núi Nghĩa Lĩnh của đồng bào được thuận lợi

Sau cơn mưa từ sáng sớm, thời tiết mát mẻ giúp hành trình lên núi Nghĩa Lĩnh của đồng bào được thuận lợi

Phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, 1.000 đoàn viên thanh niên đã được huy động để tham gia phối hợp cùng lực lượng an ninh lập hàng rào mềm để hướng dẫn đồng bào và du khách lên đền

Phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, 1.000 đoàn viên thanh niên đã được huy động để tham gia phối hợp cùng lực lượng an ninh lập hàng rào mềm để hướng dẫn đồng bào và du khách lên đền

Người dân được phát khẩu trang miễn phí

Người dân được phát khẩu trang miễn phí

Lực lượng chức năng hướng dẫn đồng bào và du khách lên đền

Lực lượng chức năng hướng dẫn đồng bào và du khách lên đền

Trong tiếng nhạc lễ âm vang, đoàn dâng hương khởi hành từ sân Trung tâm lễ hội…
Đi đầu đoàn hành lễ là các tiêu binh rước Quốc kỳ, cờ Hội và vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Vua Hùng đã có công dựng nước”
Tiếp theo là các thiếu nữ mặc áo dài đỏ dâng hoa
Đoàn 100 con Lạc, cháu Hồng trong trang phục cổ, tay giương cao cờ hội
Đoàn dâng hương khởi hành từ sân Trung tâm Lễ hội đền Hùng…
…qua Nghi môn tiến về Đền Thượng
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
… cùng các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Đoàn đại biểu cùng đội rước kiệu dâng lễ vật lên Điện Kính Thiên
Đoàn rước kiệu qua Đền Hạ
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Phú Thọ và các đại biểu dự Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Thượng cung
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Thượng cung
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước dâng lễ tại Thượng cung
Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ dâng hương đọc Chúc văn tưởng nhớ tri ân công đức các Vua Hùng
Thay mặt hơn 90 triệu con dân đất Việt, đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ kính cẩn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước; kính cáo trước anh linh các bậc tiền nhân về những thành tựu to lớn mà toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Tưởng nhớ về Tổ tông, các Vua Hùng đã khơi mạch nguồn dân tộc, lập nên Nhà nước Văn Lang, đặt nền móng cho sự phát triển
Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ lễ dâng hương thực hiện nghi thức hóa Chúc văn tưởng nhớ tri ân công đức các Vua Hùng
Sau phần đọc Chúc văn, Lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương, các địa phương, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ vào Thượng cung dâng hương tưởng nhớ công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân
Đại biểu các Bộ, ngành, cơ quan trung ương…
… các tỉnh, thành phố dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài dâng hương tại Điện Kính Thiên
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy…
… dâng hương tại Điện Kính Thiên
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sửa vòng hoa tại Lăng Hùng Vương
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dâng hương tại Lăng Hùng Vương
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dâng hương tại Đền Giếng
Đoàn dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong
Các đại biểu dâng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong
Các em thiếu niên nhi đồng trao hoa cho các đại biểu
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sửa vòng hoa tại Bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong
Khu Di tích lịch sử Đền Hùng được trang hoàng đón đồng bào về dâng hương bái Tổ
Ngay sau lễ dâng hương, hàng nghìn đồng bào và du khách hướng về Đền Thượng để thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng
Do Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày thứ bảy và trùng với dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 nên nhiều du khách từ khắp nơi hành hương về Đền Hùng
Sau cơn mưa từ sáng sớm, thời tiết mát mẻ giúp hành trình lên núi Nghĩa Lĩnh của đồng bào được thuận lợi
Phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay, 1.000 đoàn viên thanh niên đã được huy động để tham gia phối hợp cùng lực lượng an ninh lập hàng rào mềm để hướng dẫn đồng bào và du khách lên đền
Người dân được phát khẩu trang miễn phí
Lực lượng chức năng hướng dẫn đồng bào và du khách lên đền