Lễ hội Đền Chi Cát

Lễ hội Đền Chi Cát - phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì tổ chức hội chính vào ngày mùng 10/3 âm lịch; hội lệ vào các ngày 15 tháng Giêng, ngày 21/5, ngày 15/10 âm lịch.

Lễ hội nhằm tưởng nhớ công lao của thần Cao quan Đại Vương huý là Thạch Khanh đã có công chu du thiên hạ tìm phương thuốc quý chữa bệnh cho muôn dân.

Đền Chi Cát có từ thế kỷ thứ VII. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, Đền đã được tôn tạo, xây dựng lại trên nền móng cũ và đến năm 2011 được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Lễ hội Đền Chi Cát là nét đẹp văn hóa của nhân dân địa phương, qua đó giáo dục tinh thần yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ và ý thức bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.