Lễ hội giã bánh giày đình Mộ Chu Hạ

Lễ hội giã bánh giày đình Mộ Chu Hạ - phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì được tổ chức vào mùng 9, mùng 10 tháng Giêng. Lễ hội nhằm tưởng nhớ công lao của Vua Lê Đại Hành trong công cuộc chống giặc ngoại xâm.

Tương truyền, trong công cuộc chống quân Tống của nhân dân ta, một lần Thập đạo tướng quân Lê Hoàn cho quân sĩ rút lui đến làng Mộ Chu Hạ thì trời tối, người ngựa đều mệt mỏi. Vua cho quân sĩ nghỉ ngơi, sáng hôm sau dân làng giã bánh giầy dâng Vua để mang theo làm lương thực (hôm đó là ngày mùng 10 tháng Giêng), nhờ những chiếc bánh giầy ấy mà quân sĩ sung sức đánh giặc.

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, bánh giầy làng Mộ Chu Hạ vẫn được người dân gìn giữ nguyên vẹn về hình dáng, hương vị và được dâng lên các Vua Hùng trong lễ Giỗ Tổ hằng năm. Tục giã bánh giầy truyền thống làng Mộ Chu Hạ đã trở thành nét đẹp văn hoá, truyền thống trên quê hương đất Tổ.