Lễ hội Hát Xoan xã Kim Đức

Lễ hội Hát Xoan được tổ chức từ mùng 1 - 5 Tết âm lịch tại xã Kim Đức, thành phố Việt Trì. Đây là lễ hội tiêu biểu phản ánh nét sinh hoạt văn hoá dân gian mang tính chất cửa đình của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước.

Với cách diễn xướng độc đáo, nội dung phản ánh các mối quan hệ xã hội, gia đình, làng xóm và tình cảm gắn bó với quê hương đã nói lên tính  nhân văn, nhân bản sâu sắc của cư dân làng Kim Đức thể hiện trong lễ hội hát Xoan.

Trong những ngày diễn ra lễ hội, nhiều trò diễn dân gian cũng được tổ chức như gói bánh chưng, giã bánh giầy, múa sư tử…