Thể lệ Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về biển, đảo năm 2020

THỂ LỆ

LIÊN HOAN TRUYỀN THANH CƠ SỞ TUYÊN TRUYỀN VỀ BIỂN, ĐẢO NĂM 2020

I. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI

1. Đối tượng tham dự

Các đài truyền thanh xã, phường, thị trấn của tỉnh Phú Thọ.

2. Chủ đề

Tuyên truyền về biển, đảo năm 2020.

3. Nội dung

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các văn bản luật pháp quốc tế, thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo; chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

- Giới thiệu về vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh, vẻ đẹp của biển, đảo Việt Nam và tình yêu biển, đảo của các thế hệ người Việt Nam.

- Cung cấp thông tin về tình hình biển, đảo, các chính sách hậu phương quân đội nhằm khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo góp phần bồi đắp tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

- Phản ánh các hoạt động giáo dục, giao lưu, hội thi, câu lạc bộ và các hoạt động khác có nội dung về  biển, đảo diễn ra tại địa phương.

- Phổ biến kiến thức về đại dương, kỹ năng sinh tồn, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường biển.

- Biểu dương, ca ngợi những tấm gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền biển, đảo; những tấm gương gia đình là hậu phương vững chắc của người lính đảo.

- Giới thiệu các tác giả, tác phẩm văn chương, âm nhạc về biển, đảo.

- Tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Chuyển tải thông điệp thể hiện lòng yêu nước chân chính, không để bị kích động, bị lợi dụng, phương hại đến tình hình đất nước, an ninh xã hội.

4. Hình thức

Sản xuất các phóng sự thu thanh và phỏng vấn thu thanh.

5. Số lượng

Mỗi đài truyền thanh cấp xã có thể dự thi một hoặc cả hai thể loại trên, mỗi thể loại chỉ được dự thi 01 tác phẩm.

6. Thể thức Liên hoan

Liên hoan được chia làm 02 vòng chấm sơ khảo và chung khảo.

II. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM DỰ THI

1. Quy định chung

- Tác phẩm dự thi bằng tiếng Việt đã được phát sóng trên Đài Truyền thanh cấp xã hoặc các đài cấp trên (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 10/11/2020).

- Đúng chủ đề, nội dung tuyên truyền.

- Tác phẩm dự Liên hoan phải đảm bảo tính chân thực, người thật, việc thật, sự kiện chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị, có tính phát hiện; phương pháp thể hiện sáng tạo, hấp dẫn.

- Tác phẩm chưa tham gia dự thi các giải báo chí hoặc Liên hoan Phát thanh - Truyền hình cấp tỉnh trở lên tổ chức.

- Tác phẩm dự thi Liên hoan phải do đơn vị tham dự trực tiếp thực hiện từ khâu: thu thập tư liệu, ghi âm, phỏng vấn, viết lời bình, biên tập, duyệt, đọc.

2. Quy định cụ thể

- Về thời lượng: Không quá 05 phút/1 tác phẩm.

- Về hình thức thể hiện: Phong phú, sinh động, sáng tạo.

- Về âm thanh: Âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn, file âm thanh thống nhất để đuôi mp3.

- Phần trình bày bằng văn bản thể hiện rõ nội dung tác phẩm và có dấu xác nhận đã phát sóng của UBND cấp xã.

3. Quy định khác

- Các đơn vị đạt giải được cấp nhận Giấy chứng nhận và giải thưởng bằng tiền mặt theo cơ cấu giải thưởng của Thể lệ này.

- Đối với Chương trình đạt giải, Ban Tổ chức có quyền sử dụng để phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền (không chi trả nhuận bút)

- Tác giả, đơn vị gửi tác phẩm dự Liên hoan phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

- Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả, thu hồi giấy chứng nhận, giải thưởng khi phát hiện vi phạm.

 III. TIÊU CHÍ CHẤM

Ban Giám khảo căn cứ vào Quy chế chấm thi để chấm các tác phẩm tham dự Liên hoan. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tác phẩm có tổng điểm từ cao xuống thấp để xếp giải đến khi đủ bộ giải.

IV. CẤU GIẢI THƯỞNG

- Ban Tổ chức căn cứ vào kết quả chấm thi của Ban Giám khảo để khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải Liên hoan.

- Ban Tổ chức căn cứ vào khung giải thưởng tại Quyết định 10/2018/QĐ-UBND ngày 01/6/2018  của UBND tỉnh Phú Thọ về sửa đổi, bổ sung Đề án và các Quyết định sửa đổi, bổ sung Đề án tổ chức Giải Báo chí tỉnh Phú Thọ quyết định:

+ Giải phóng sự thu thanh được tính ở mức 01 lần mức lương cơ sở hiện hành (Giải Nhất bằng mức lương cơ sở, giải Nhì bằng 80% giải Nhất, giải Ba bằng 60% giải Nhất, giải Khuyến khích bằng 40% giải Nhất)

+ Giải phỏng vấn thu thanh được tính ở mức 0,8 lần mức lương cơ sở (Giải Nhất bằng 0,8 mức lương cơ sở, giải Nhì bằng 80% giải Nhất, giải Ba bằng 60% giải Nhất, giải Khuyến khích bằng 40% giải Nhất).

Cụ thể như sau:

STT

Giải thưởng

Số lượng

Giá trị

A

Giải phóng sự thu thanh

16

13.708.000đ

1

Giải Nhất

01

1.490.000 đồng/1 giải

2

Giải Nhì

03

1.192.000 đồng/1 giải

3

Giải Ba

05

894.000 đồng/1 giải

4

Giải Khuyến khích

07

596.000 đồng/1 giải

B

Giải phỏng vấn thu thanh

16

10.968.000đ

1

Giải Nhất

01

1.192.000 đồng/1 giải

2

Giải Nhì

03

954.000 đồng/giải

3

Giải Ba

05

715.000 đồng/giải

4

Giải Khuyến khích

07

477.000 đồng/giải

C

Giải phụ

10

2.000.000đ

 

Tác phẩm có triển vọng

10

200.000 đồng/giải

 

Tổng cộng số giải thưởng

42

26.676.000đ

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, NƠI TIẾP NHẬN

1. Thời gian nhận tác phẩm

Từ ngày 05/11/2020 đến hết ngày 12/11/2020.

2. Tổ chức chấm giải

Từ ngày 13 - 22/11/2020.

3. Trao giải và bế mạc

Dự kiến cuối tháng 11/2020 (BTC sẽ thông báo và có giấy mời riêng).

4. Địa điểm tổ chức bế mạc

Dự kiến tổ chức tại thành phố Việt Trì.

5. Hồ sơ tham dự gồm

- File âm thanh đuôi mp3 (gửi qua hòm thư điện tử hoặc đĩa CD, USB....)

- Bản thảo tác phẩm dự thi được in trên giấy A4 (ghi rõ: Tác phẩm tham gia Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về biển, đảo năm 2020; tên đài truyền thanh, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, xác nhận của UBND cấp xã).

6. Nơi nhận

Các tác phẩm dự thi Vòng Sơ khảo nộp tại Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị.

VI. BAN GIÁM KHẢO

Ban Giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức Liên hoan thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm các chương trình dự thi.

1. Ban Giám khảo vòng sơ khảo

Thành lập 13 Hội đồng giám khảo vòng sơ khảo tại 13 huyện, thành, thị của tỉnh, mỗi hội đồng có 03 người, gồm:

- Lãnh đạo Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ;

- Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành, thị;

- Lãnh đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thành, thị.

2. Ban Giám khảo vòng chung khảo

Thành lập 01 Hội đồng giám khảo vòng chung khảo có 05 người, gồm:

- Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ (03 người);

- Phòng chuyên môn nghiệp vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ (01 người).

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ (01 người)

VII. CÁC BƯỚC TỔ CHỨC

1. Vòng sơ khảo

Ban Giám khảo vòng sơ khảo sẽ lựa chọn mỗi huyện, thành, thị 06 tác phẩm (03 phóng sự thu thanh và 03 phỏng vấn thu thanh) có chất lượng tốt nhất vào vòng chung khảo.

2. Vòng chung khảo

Ban giám khảo chung khảo sẽ tổ chức chấm tập trung lựa chọn ra các tác phẩm xuất sắc để trao giải (theo cơ cấu giải thưởng).  

Thông tin liên hệ của Ban Tổ chức: Bà Trần Thị Thúy, Trưởng Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0982 133 916./.

Kế hoạch tổ chức Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về biển, đảo năm 2020