Lệnh báo động số 1 trên sông Thao

PhuthoPortal - Vào hồi 17 giờ ngày 11/10/2021, tại Trạm thủy văn Ấm Thượng trên sông Thao mực nước đã lên tới 24,50m, dự báo nước sẽ tiếp tục lên.

Trước tình hình đó, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ra lệnh báo động số 1 cho các huyện: Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê và Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ.

Theo đó, các đơn vị phải triển khai lực lượng, vật tư, phương tiện theo cấp báo động đã quy định; tăng cường tuần tra, canh gác phát hiện mọi sự cố, hư hỏng của đê, kè, cống và có biện pháp xử lý kịp thời; đồng thời, báo cáo kịp thời về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo số điện thoại: 02103.846.521.

Nguyễn Liên