Lịch giảng dạy - học tập chương trình bồi dưỡng đại biểu HĐND năm 2021

Tên lớp

Thời gian

thực hiện

Tên chuyên đề

Giáo viên/ Báo cáo viên

Ghi chú

Lớp Bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp huyện, xã

 

16/11/2021

 

Sáng

Chuyên đề 2: Chính quyền địa phương và Đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

GS.TS Lê Minh Thông -Nguyên thư ký Chủ tịch nước.

Sau các chuyên đề 3, 4, 7, 14 giảng viên dành 10-15p cuối giờ để giải đáp các vướng mắc cho đại biểu (nếu có). Yêu cầu mỗi đơn vị cấp huyện, xã đặt ít nhất 1 câu hỏi để giảng viên giải đáp các vướng mắc.

Chiều

Chuyên đề 14: Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin trong hoạt động của Đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

17/11/2021

Sáng

Chuyên đề 7: Kỹ năng của Đại biểu HĐND cấp huyện, xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết.

TS. Bùi Sỹ LợiNguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc Hội

Chiều

Chuyên đề 3: Kỹ năng giám sát của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã

18/11/2021

 

Sáng

Chuyên đề 1: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã.

PGS.TS Nguyễn Minh Phương - Nguyên Phó Hiệu trưởng trường ĐHNV Hà Nội

Chiều

Chuyên đề 4: Kỹ năng phát triển năng lực thực thi nhiệm vụ của Đại biểu HĐND cấp huyện, xã.

Lớp Bồi dưỡng thành viên Ban Kinh tế - xã hội của HĐND cấp xã

22/11/2021

Sáng

Chuyên đề 9: Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về đất đai ở cấp xã.

ThS Ngô Tự Nam - Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội; Nguyên Phó trưởng ban công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau các chuyên đề giảng viên dành 10-15p cuối giờ để giải đáp các vướng mắc cho đại biểu (nếu có). Yêu cầu mỗi đơn vị cấp huyện, xã đặt ít nhất 1 câu hỏi để giảng viên giải đáp các vướng mắc.

Chiều

Chuyên đề 10+11: Kỹ năng giám sát, xây dựng nông thôn mới ở xã quản lý nhà nước về đô thị ở quận, phường.

23/11/2021

Sáng

Chuyên đề 12: Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về an sinh xã hội ở cấp xã.

TS Nguyễn Đức Thụ - Phó bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Chiều

Chuyên đề 13: Kỹ năng giám sát quản lý nhà nước về văn hóa, giáo dục, y tế ở cấp xã.

24/11/2021

Sáng

Chuyên đề 8: Kỹ năng thẩm tra, giám sát thực hiện ngân sách nhà nước cấp xã.

TS. Lê Văn Hoạt - Nguyên Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội

Lớp Bồi dưỡng thành viên Ban Pháp chế của HĐND cấp xã

 

25/11/2021

Sáng

Chuyên đề 5: Kỹ năng thuyết trình, thảo luận tranh luận của đại biểu HĐND cấp xã

TS. Bùi Sỹ Lợi - Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc Hội

Sau các chuyên đề giảng viên dành 10-15p cuối giờ để giải đáp các vướng mắc cho đại biểu (nếu có). Yêu cầu mỗi đơn vị cấp huyện, xã đặt ít nhất 1 câu hỏi để giảng viên giải đáp các vướng mắc.

Chiều

Chuyên đề 6: Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp xã.

 

26/11/2021

Sáng

Chuyên đề 15: Kỹ năng thẩm tra, giám sát các lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Ban Pháp chế HĐND xã

TS. Đỗ Đức Hồng Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội

 

Chiều

Chuyên đề 16: Kỹ năng thẩm định tính hợp hiến hợp pháp của dự thảo nghị quyết do HĐND ban hành.