Lịch trực, tổng hợp báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 2/9/2022

PhuthoPortal - Ngày 23/8/2022, Ban ATGT tỉnh thông báo lịch phân công trực tổng hợp báo cáo tình hình trật tự an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ 2/9/2022

Chi tiết xem tài liệu đính kèm