Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao ban công tác năm 2020 tại tỉnh Phú Thọ

PhuthoPortal - Ngày 16/10, tại Phú Thọ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật (KH&KT) Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban các Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng phát biểu chào mừng hội nghị

Đồng chí Đặng Vũ Minh - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Hồ Đại Dũng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đại Dũng khẳng định: Hội nghị giao ban Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 là cơ hội để tỉnh Phú Thọ nói chung cũng như Liên hiệp Hội KH&KT tỉnh được học hỏi kinh nghiệm của trung ương và các địa phương trong việc đổi mới, nâng cao hoạt động.

Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam Đặng Vũ Minh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí cũng mong muốn Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tiếp tục quan tâm, giúp đỡ Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh để trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh, ngày càng thể hiện tốt vai trò cầu nối giữa trí thức quê hương Phú Thọ với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành trong tỉnh; cùng với trí thức cả nước tham gia hiến kế, đóng góp công sức, trí tuệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, hội nhập nền kinh tế thế giới, kinh tế tri thức.

Đại diện lãnh đạo các Liên hiệp hội địa phương đã dành nhiều thời gian thảo luận về định hướng phát triển trong thời gian tới, xác định cụ thể những nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao đối với Liên hiệp hội Trung ương và địa phương.

Tại hội nghị, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đã phát động ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ, số tiền ủng hộ thu về được 34 triệu đồng.

Các đại biểu ủng hộ các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Trong thời gian qua, các Liên hiệp hội địa phương đã có nhiều cố gắng trong củng cố tổ chức, phát triển được nhiều chi hội và hội viên mới trong các hội thành viên; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị - xã hội, đã tập hợp đoàn kết tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức tham gia các hoạt động khoa học công nghệ. Thực hiện công tác tư vấn, phản biện, giám định xã hội được nhiều đề tài, dự án quan trọng, đã từng bước tham gia nghiên cứu và đề xuất cho Tỉnh ủy và UBND tỉnh một số chủ trương, kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm, 15 Liên hiệp hội địa phương (trong đó có tỉnh Phú Thọ) đã có những hoạt động tư vấn, phản biện sôi nổi, bám sát tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Các hoạt động tôn vinh, sáng tạo kỹ thuật, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền phổ biến khoa học công nghệ đã mang lại hiệu quả thiết thực cho xã hội. Nhiều tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc hợp tác triển khai nhiều dự án trong một số lĩnh vực như năng lượng, giáo dục, nông nghiệp, y tế và phát triển cộng đồng, nâng cao năng lực do các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ.

Trong thời gian tới, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam tiếp tục hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động và nâng cao chất lượng, nội dung phối hợp với các Liên hiệp hội địa phương. Thiết lập cơ chế để tăng cường các hoạt động giao lưu, giao ban của nhóm các Liên hiệp hội địa phương theo lĩnh vực, khu vực, vùng miền, kiến nghị, đề xuất với nhà nước lộ trình chuyển giao một số dịch vụ công cho các tổ chức xã hội - nghề nghiệp tại trung ương và địa phương. Mở rộng đối tượng hợp tác trong nước và quốc tế, chủ trọng liên kết giữa các liên hiệp hội địa phương với các Hội ngành Trung ương và đặc biệt với các doanh nghiệp để tăng nguồn lực hoạt động.

Thu Hương