Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về biển, đảo: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo bền vững

PhuthoPortal - “Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về biển, đảo năm 2020 được tổ chức nhằm thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam tới đông đảo các tầng lớp nhân dân. Đồng thời tạo ra cơ hội để giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về nội dung và phương thức tuyên truyền về biển, đảo trên hệ thống thông tin cơ sở. Đây cũng là một hoạt động cụ thể, thiết thực thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mỗi người dân Đất Tổ nói chung, những cán bộ làm truyền thanh cơ sở nói riêng đối với biển, bảo thiêng liêng của Tổ quốc” - Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Liên hoan khẳng định.

Ban tổ chức Liên hoan tổ chức chấm thi vòng Chung khảo

Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về biển, đảo năm 2020 do Sở Thông tin và Truyền thông phát động từ ngày 15/10 với đối tượng dự thi là Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Theo thể lệ Liên hoan, các đơn vị có thể dự thi ở 1 hoặc cả 2 thể loại là phóng sự thu thanh và phỏng vấn thu thanh; mỗi thể loại chỉ được 1 tác phẩm dự thi; mỗi tác phẩm dự thi có thời lượng không quá 5 phút. Tác phẩm dự thi phải được phát sóng trên Đài Truyền thanh cấp xã hoặc các Đài cấp trên từ ngày 1/1/2020 - 10/11/2020, đảm bảo tính chân thực, người thật, việc thật, sự kiện chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng, chính trị, có tính phát hiện và phương pháp thể hiện sáng tạo, hấp dẫn.

Căn cứ kế hoạch tổ chức và thể lệ Liên hoan của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành, thị đã chỉ đạo phát động liên hoan đến 100% Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ, hướng dẫn Đài Truyền thanh cấp xã về định hướng nội dung, kỹ thuật thu âm, sản xuất tác phẩm, đảm bảo về số lượng, chất lượng và hiệu quả của mỗi tác phẩm dự thi.

Dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ tích cực của Đài Truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, đến nay 12/12 Đài Truyền thanh các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Thao đều có tác phẩm dự thi tuyên truyền về biển, đảo với cách lựa chọn chủ đề và cách thức thể hiện tác phẩm đảm bảo yêu cầu nội dung kịch bản ngắn gọn, súc tích.

Cán bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Lâm Thao hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị tham gia dự thi tuyên truyền biển, đảo

Bà Nguyễn Thị Minh Xuân - Trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Lâm Thao cho biết: Các tác phẩm dự thi của huyện có nội dung phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm như: Phỏng vấn con em quê hương Lâm Thao đang công tác ở biển, đảo; phản ánh tấm gương gia đình là hậu phương vững chắc của người lính đảo; kết quả tuyên truyền về biển, đảo trong các nhà trường thông qua các tiết dạy liên môn, hoạt động ngoại khóa; việc triển khai mô hình góp đá xây Trường Sa của Đoàn Thanh niên cùng nhiều hoạt động thiết thực của các tổ chức đoàn thể khác trên địa bàn.

Huyện Tam Nông cũng là một trong những địa phương tích cực tham gia Liên hoan với nhiều tác phẩm dự thi có chất lượng tốt và cách thức thể hiện sáng tạo. Ông Hoàng Hải Đăng - Phó trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện cho biết: Ngay sau khi nhận được văn bản của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Liên hoan, chúng tôi đã tham mưu với UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện. Chúng tôi cũng phụ trách hỗ trợ kỹ thuật, giúp các đơn vị thu âm, hoàn thiện các tác phẩm tham dự theo đúng thời gian quy định. Hiện 100% Đài Truyền thanh cấp xã trong huyện đã hoàn thành các tác phẩm dự thi và gửi về Sở.

Cán bộ Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tam Nông hướng dẫn kịch bản dự thi tuyên truyền biển, đảo cho Đài Truyền thanh các xã Dân Quyền, Hiền Quan

Theo Ban tổ chức Liên hoan, tham dự Liên hoan năm nay có 169 tác phẩm dự thi của Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; trong đó có 123 tác phẩm phóng sự thu thanh và 46 tác phẩm phỏng vấn thu thanh.

Sau vòng Sơ khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn được 36 tác phẩm phóng sự thu thanh và 30 tác phẩm phỏng vấn thu thanh vào vòng Chung khảo. Hiện Ban tổ chức đang tiến hành chấm thi vòng Chung khảo, dự kiến trao giải Liên hoan vào ngày 24/11/2020.

“Việc chấm thi vòng Chung khảo Liên hoan đang được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định với tinh thần công tâm, khách quan, từ đó giúp tìm ra những tác phẩm có chất lượng xuất sắc nhất để trao giải. Hy vọng thông qua Liên hoan sẽ góp phần lan tỏa hơn nữa tình yêu biển, đảo đến với mỗi người dân, giúp mỗi người nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm về bảo vệ chủ quyền và phát triển biển, đảo bền vững” - Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy nhấn mạnh.

Thanh Hòa