Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

PhuthoPortal - Ngày 6/4/2021, BCH Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ III triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020

Toàn tỉnh hiện có trên 500 HTX, doanh thu bình quân đạt trên 2,5 tỷ đồng/HTX/năm; gần 1.300 tổ hợp tác với doanh thu bình quân trên 570 triệu đồng/HTX/năm. Giai đoạn 2011 - 2020, tăng trưởng doanh thu bình quân của các HTX đạt 9%/năm; của tổ hợp tác đạt 8,5%/năm.

Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Năm 2021, BCH Liên minh HTX tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của kinh tế tập thể (KTTT), tạo điều kiện xây dựng, hình thành các HTX, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực mới với nhiều hình thức đa dạng, hoạt động hiệu quả; hỗ trợ phát triển KTTT gắn với sản phẩm chủ lực của tỉnh, sản xuất theo chuỗi liên kết...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo chương trình hành động của BCH Liên minh HTX tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chương trình hành động đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động Liên minh HTX tỉnh trên tinh thần “Hợp tác - đổi mới - phát triển - hiệu quả”, đóng vai trò dẫn dắt, thúc đẩy sự phát triển KTTT, HTX.

Mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên, cán bộ quản lý HTX tăng gấp 2 lần so với năm 2020; cán bộ quản lý HTX qua đào tạo đạt trình độ từ sơ cấp trở lên chiếm 86% tổng số cán bộ quản lý HTX; quỹ hỗ trợ phát triển HTX nâng mức vốn điều lệ đạt 20 tỷ đồng trở lên; số HTX hoạt động hiệu quả chiếm 60% trở lên; đóng góp của khu vực KTTT, HTX vào GRDP của tỉnh đạt 2 - 3%. Để đạt mục tiêu, các HTX cần nâng cao năng lực quản trị; đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ, vận động thành lập mới tổ chức KTTT, thu hút hộ cá thể, cá nhân tham gia KTTT; xây dựng mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh...

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020 được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 3 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 được BCH Liên minh HTX tỉnh tặng Cờ thi đua; nhiều tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Liên minh HTX tỉnh.

Liên Linh