Lộ trình triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

 
TT
Tên đề án, nhiệm vụ
Cơ quan chủ trì
Thời gian hoàn thành
1
Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường mầm non; các trường phổ thông, hình thành trường phổ thông nhiều cấp học.
Sở Giáo dục và Đào tạo
Quý I/2020
2
Đề án sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường trung cấp, cao đẳng
 Các sở: GD&ĐT; LĐTB&XH; VHTT&DL; NN&PTNT; các trường CĐ
Năm 2018 và 2019
3
Đề án hợp nhất trạm thú y, trạm bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông cấp huyện thành Trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Sở NN&PTNT
Năm 2019
4
Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống  các cơ sở cai nghiện
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quý IV/2019
5
Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trung tâm bảo trợ đa chức năng
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quý IV/2019
6
Đề án sáp nhập  các các đơn vị làm nhiệm vụ y tế dự phòng vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Sở Y tế
Năm 2019
7
Đề án nghiên cứu chuyển một số tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ về trường Đại học Hùng Vương
Sở Khoa học và Công nghệ
Quý IV/2019
8
Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ngành, địa phương
Sở, ngành, địa phương
Năm 2018/2019
1
Xây dựng chính sách thu hút đội ngũ viên chức có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi vào làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Sở Nội vụ
Năm 2018-2019
2
Nghiên cứu, đề xuất việc thí điểm việc thi tuyển giám đốc, phó giám đốc tại các đơn vị sự nghiệp công lập.
Sở Nội vụ
Năm 2019, 2020
3
Hoàn thiện Đề án tinh giản biên chế của các sở, ngành, địa phương
Các sở, ngành, địa phương
Quý I/2019
III
1
Đề án xã hội hóa các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông nơi có đủ điều kiện
Sở Giáo dục và Đào tạo
Quý III năm 2020
2
Đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực, quản lý, cấp phát ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập
Sở Tài chính
Quý I/2020
IV
1
Quy định trách nhiệm, cơ chế giám sát, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong quản lý, điều hành đơn vị sự nghiệp công lập
Sở Nội vụ
Quý III/2019
2
Ban hành tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và chất lượng dịch vụ của đơn vị sự nghiệp công lập
Các sở, ngành; UBND cấp huyện
Quý IV/2019
3
Phân loại các đơn vị sự nghiệp công lập theo mức độ tự chủ khác nhau về tài chính
Sở Tài chính
Quý IV/2019