Lời anh thôi thúc

Các anh ở đâu?
             nơi chân sóng rung trào,
                             biển quanh năm bão tố
Buổi các anh… đi tuổi đời rất trẻ
Vì sống còn Trường Sa…
 
Quân thù lấn cướp đảo quê
Chiến sĩ giữ cờ khắc mình vào bão tố
Rực sáng những trái tim mầu lửa
Sống là đây và chết cũng là đây!
Đạn giặc đan dầy không do dự phút giây
Anh xốc tới sức như Phù Đổng (1)
Mặc gió táp sóng gầm biển động…
Giữ lấy Cô Lin, giữ lấy Gạc Ma (2)
Thêm một lần Tổ quốc được sinh ra
Đảo vẫn đó,
                             chủ quyền,
                                         bia máu thấm!
 
Anh quấn quanh thân lá cờ đỏ thắm
Lời anh hô: Chiến đấu không lùi!
Máu nhuộm cờ Tổ quốc, mẹ yêu ơi!
Xin quyết tử cho đảo còn mãi mãi…
Biển Trường Sa ngày nắng vàng êm trải
Trời Trường Sa hôm nay xanh trong
Chúng tôi đứng đây… trắng lặng bên lòng
Lệ tràn mi nghẹn lời, khóc nấc
Nghe tiếng anh giữa biển trời thôi thúc:
“Phải để máu mình tô thắm cờ sao!”
Lê Đình Tâm