Luật Thi hành án hình sự

PhuthoPortal - Ngày 14/6/2019, tại Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 41/2019/QH14 Luật Thi hành án hình sự.