Mạo danh cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để bán sách, tài liệu về an toàn thực phẩm

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có một số đối tượng mạo danh là cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm liên hệ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống để bán sách, tài liệu về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm không tổ chức việc bán tài liệu này và cũng không cử cán bộ của Chi cục thực hiện việc này. Vì vậy Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thông báo và đề nghị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành, thị thông báo cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn được biết.
Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống cần cảnh giác với các đối tượng mạo danh trên. Nếu phát hiện trường hợp nào đến cơ sở bán sách, tài liệu về an toàn thực phẩm cần báo với chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý.
Nguồn: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh