Mạo danh cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm để bán sách, tài liệu về an toàn thực phẩm

Ngày 27/8/2019, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ban hành văn bản số 196/ATVSTP về việc mạo danh cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh để bán sách, tài liệu về an toàn thực phẩm