Mời họp Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử

PhuthoPortal - Căn cứ Công văn số 20/BNV-CQĐP ngày 20/02/2021 của Bộ Nội vụ về việc mời dự Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử. UBND tỉnh bố trí chương trình dự hội nghị trực tuyến vào lúc 8h giờ 00', ngày 25/02/2021 (thứ Năm) tại phòng họp số 1, Văn phòng UBND tỉnh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm