Mua máy sấy lạnh thực hiện mô hình sản xuất và liên kết tiêu thụ rau hữu cơ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

 

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT

20201153200   -   00

Thời điểm đăng tải 

18/11/2020 16:46

 Số hiệu KHLCNT

20201134982

 Tên KHLCNT

Mua máy sấy lạnh thực hiện mô hình sản xuất và liên kết tiêu thụ rau hữu cơ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

 Lĩnh vực 

Hàng hóa

 Bên mời thầu

Z049542 - TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG PHÚ THỌ

 Tên gói thầu

Mua máy sấy lạnh thực hiện mô hình sản xuất và liên kết tiêu thụ rau hữu cơ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự toán mua sắm

Mô hình sản xuất và liên kết tiêu thụ rau hữu cơ thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020

 Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2020

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

30 Ngày