Mua sắm, lắp đặt hệ thống đèn điện, điều hòa Hội trường họp

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

 

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT

20201155341   -   00

Thời điểm đăng tải 

23/11/2020 11:04

 Số hiệu KHLCNT

20201139333

 Tên KHLCNT

Mua sắm, lắp đặt hệ thống đèn điện, điều hòa Hội trường họp toàn ngành tầng 5

 Lĩnh vực 

Hàng hóa

 Bên mời thầu

Z017478 - Sở y tế tỉnh Phú Thọ

 Tên gói thầu

Mua sắm, lắp đặt hệ thống đèn điện, điều hòa Hội trường họp toàn ngành tầng 5,

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự toán mua sắm

Mua sắm, lắp đặt hệ thống đèn điện, điều hòa Hội trường họp toàn ngành tầng 5,

 Chi tiết nguồn vốn

Ngân sách nhà nước cấp và các nguồn vốn hợp pháp khác.

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Chào hàng cạnh tranh trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

10 Ngày