Mua sắm máy biến áp cho 03 CT bổ sung 2020

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

 

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT

20201172152   -   00

Thời điểm đăng tải 

24/11/2020 17:07

 Số hiệu KHLCNT

20201172116

 Tên KHLCNT

KHLCNT mua sắm máy biến áp cho 03 CT bổ sung 2020

 Lĩnh vực 

Hàng hóa

 Bên mời thầu

Z027281 - Công ty Điện lực Phú Thọ

 Chủ đầu tư

Công ty Điện lực Phú Thọ - Chi nhánh tổng công ty Điện lực Miền Bắc

 Tên gói thầu

Mua sắm máy biến áp

 Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

 Tên dự án

Cung cấp máy biến áp 03 công trình bổ sung năm 2020 của PCPT

 Chi tiết nguồn vốn

TDTMKHCB

 Loại hợp đồng

Trọn gói

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

 Thời gian thực hiện hợp đồng

30 Ngày