Mua sắm thiết bị và thi công xây lắp công trình sửa chữa lớn: Trạm 110kV Ninh Dân

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210791462 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210767454

Tên KHLCNT

Công trình sửa chữa lớn: Trạm 110kV Ninh Dân

Lĩnh vực

Xây lắp

Bên mời thầu

Công ty Điện lực Phú Thọ

Tên gói thầu

Mua sắm thiết bị và thi công xây lắp

Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

Tên dự toán mua sắm

công trình sửa chữa lớn: Trạm 110kV Ninh Dân

Chi tiết nguồn vốn

Nguồn vốn sửa chữa lớn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

90 Ngày

THAM DỰ THẦU

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

31/07/2021 11:36

Đến ngày

10/08/2021 13:00

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

120 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Phú Thọ