Mua sắm thuốc tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021 - 2022

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẤU THẦU

 Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

 Loại thông báo

Thông báo thực

 

THÔNG TIN CHUNG

 Số TBMT

20201168356   -   00

Thời điểm đăng tải 

24/11/2020 17:27

 Lĩnh vực  

Hàng hóa

 Gói thầu

Gói thầu thuốc generic

 Phân loại

Hoạt động chi thường xuyên

 Tên dự toán mua sắm

Mua sắm thuốc tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021 - 2022

 Nguồn vốn

Vốn Ngân sách nhà nước, nguồn Quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

 Bên mời thầu

Z017478 - Sở y tế tỉnh Phú Thọ

 Số hiệu KHLCNT

20201167826

 Tên KHLCNT

Mua sắm thuốc tập trung cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021 - 2022

 Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

 Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

 Thời gian bán HSMT từ

24/11/2020 - 17:27

Đến ngày 

18/12/2020 - 08:00

 Địa điểm

muasamcong.mpi.gov.vn

 Giá bán

2.000.000 VND

 Thời điểm mở thầu

18/12/2020 - 08:30

 Hình thức bảo đảm dự thầu

Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

 Số tiền bảo đảm dự thầu

21.457.084.830 VND (Hai mươi mốt tỷ bốn trăm năm mươi bảy triệu tám mươi bốn nghìn tám trăm ba mươi đồng chẵn)

 Thời gian thực hiện hợp đồng

730 Ngày