Năm 2019, Công ty Điện lực Phú Thọ đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của người dân

PhuthoPortal - Năm 2019, Công ty Điện lực Phú Thọ đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao. Phóng viên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quang Lâm - Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ về kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt phục vụ tốt các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng của tỉnh.

ong-Lam2.jpg
Phóng viên: Xin ông cho biết một số kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật của Công ty Điện lực Phú Thọ trong năm 2019?
Ông Nguyễn Quang Lâm: Năm 2019 là năm bản lề trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020. Đây là giai đoạn đánh dấu bước đột phá mạnh mẽ trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng của Công ty Điện lực Phú Thọ. Chính vì vậy,Công ty Điện lực Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt thực hiện thành công các mục tiêu theo chủ đề năm là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”. Ngay từ đầu năm, Công ty đã xây dựng kế hoạch cung cấp điện năm 2019 trên địa bàn tỉnh nhằm vận hành tối ưu nguồn điện, lưới điện phân phối, thị trường điện, đáp ứng nhu cầu điện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân. Ðồng thời, củng cố nguồn, lưới điện, ngăn ngừa, giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng điện năng phục vụ khách hàng. Chú trọng công tác phát triển khách hàng, cải tiến các thủ tục hành chính trong quản lý và dịch vụ, đảm bảo bán điện đúng giá theo mục đích sử dụng điện. Đặc biệt, một trong những vấn đề được đơn vị chú trọng thực hiện là triển khai hiện đại hóa lưới điện, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.
Trong năm 2019, sản lượng điện thương phẩm đạt 2.700 triệu kWh (tăng 11,59% so với năm 2018); giá bán điện bình quân đạt 1.755,54 đồng/kWh; các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đạt so với quy định; chỉ số tiếp cận điện năng đạt 5,88/6 ngày (giảm 1,12 ngày so với quy định). Tổng doanh thu năm 2019 của Công ty đạt 281,8 tỷ đồng (tăng 26,96% so với năm 2018).
Phóng viên: Được biết một trong những thành công của ngành Điện trong năm 2019 là tăng cường triển khai áp dụng nhiều công nghệ mới và công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng trong quản lý và sản xuất kinh doanh, xin ông cho biết thêm về vấn đề này?
Ông Nguyễn Quang Lâm: Năm 2019 với chủ trương không ngừng đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0, ngành Điện đặt trọng tâm xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và hoàn thiện hệ thống giám sát, điều khiển tự động cho hệ thống lưới điện như: Hệ thống đóng cắt điện từ xa, hệ thống đo xa tự động công tơ điện tử và công nghệ rửa sứ hotline, công nghệ sửa chữa lưới điện 22kV đang mang điện mà không cần cắt điện... Tháng 7 năm 2019, Công ty Điện lực Phú Thọ đã đưa “Trung tâm điều khiển xa” vào vận hành. Tiện ích lớn nhất của Trung tâm là quản lý thông số vận hành từ xa, xử lý tình huống nhanh hơn, giảm nhân lực và bảo đảm an toàn cho nhân viên ngành Điện. Qua đó, góp phần tăng năng suất lao động, ngăn ngừa sự cố tức thời, cắt điện đúng khu vực sự cố, không ảnh hưởng đến phạm vi dân cư rộng lớn.
Bên cạnh đó, Công ty đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu và ứng dụng hiệu quả phần mềm quản lý kỹ thuật nguồn điện, lưới điện (PMIS) với mục tiêu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý kỹ thuật, giúp đơn vị vận hành an toàn, tối ưu, tăng hiệu suất và giảm chi phí. Việc triển khai hệ thống phần mềm một cách thống nhất, xuyên suốt tạo điều kiện tổng hợp, báo cáo thuận lợi và dễ dàng giữa các cấp quản lý.
Đặc biệt, với phương châm “Hiện đại, minh bạch, thân thiện”, Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về kỹ thuật, kinh doanh, quản trị để góp phần nâng cao chất lượng cung ứng điện và đa dạng hơn các dịch vụ về điện cho khách hàng. Nhiều dịch vụ nhằm hỗ trợ và chăm sóc khách hàng của Công ty đã được triển khai đưa vào sử dụng. Công ty Điện lực Phú Thọ đưa các thủ tục hành chính của ngành Điện thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Sau một thời gian đưa vào hoạt động, nhiều yêu cầu cung cấp điện của khách hàng đều được Công ty giải quyết trước và đúng thời hạn quy định, nhận được sự đánh giá cao của người dân và doanh nghiệp.
Công ty đã đa dạng hóa các hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt thông qua việc hợp tác với các ngân hàng và đơn vị trung gian cung cấp dịch vụ thu tiền điện. Đến nay, đã có gần 190.000 khách hàng của Điện lực Phú Thọ thực hiện các giao dịch trên Mobile Banking, Internet Banking, Viettel pay…
Phóng viên: Năm 2020 là nămcuối thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, xin ông cho biết Công ty Điện lực Phú Thọ đã có kế hoạch và các giải pháp gì để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân?
Ông Nguyễn Quang Lâm: Năm 2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai chủ đề “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020”. Trên cơ sở đó, Công ty Điện lực Phú Thọ xây dựng các phương án nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định với chất lượng ngày càng tốt hơn phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Công ty đề ra các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, trong đó đối với điện thương phẩm, Công ty đề xuất 2 phương án: Phương án cơ sở là 3.010,50 triệu kWh (tăng trưởng 11,5%); phương án cao là 3.037,77 triệu kWh (tăng trưởng 12,5%). Công ty lên kế hoạch đầu tư xây dựng 36 hạng mục và sửa chữa lớn 109 hạng mục trên lưới điện.
Để đạt được mục tiêu, kế hoạch năm 2020, Công ty Điện lực Phú Thọ nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đầu tư phát triển lưới điện theo quy hoạch, hiện đại hóa gắn liền với chương trình đầu tư chỉnh trang đảm bảo mỹ quan đô thị; giảm tổn thất điện năng trên lưới phân phối; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ khách hàng. Công ty cũng quan tâm nâng năng suất lao động; xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tiếp tục nghiên cứu khoa học công nghệ để từng bước phát triển toàn diện, hiện đại và bền vững.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!
Hương Giang (Thực hiện)