Năm 2022: BHXH tỉnh phấn đấu vượt mức kế hoạch được giao về thu bảo hiểm 1 - 2%

PhuthoPortal - Năm 2022, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động (BHTNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) toàn tỉnh được giao từ 1 - 2%; tỷ lệ nợ bảo hiểm giảm dưới 2,3%.

BHXH tỉnh ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2022

Ông Nguyễn Văn Đông - Trưởng Phòng Quản lý thu (BHXH) tỉnh cho biết: Để nâng cao hiệu quả công tác thu bảo hiểm năm 2022, BHXH tỉnh chủ động thực hiện các giải pháp thu, thu nợ như: Tiếp tục phối hợp với Cục Thuế,  Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát dữ liệu người lao động, đơn vị sử dụng lao động để yêu cầu tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong công tác thu, đảm bảo thuận tiện, an toàn cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động. Tích cực tuyên truyền tới các đơn vị có sử dụng lao động, người dân về ý nghĩa, trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm; tổ chức giao khoán về việc thu bảo hiểm đối với các đơn vị bảo hiểm các cấp theo từng tháng, từng quí và có khen thưởng kịp thời đối với các đơn vị làm tốt cũng như chấn chỉnh các đơn vị để xảy ra tình trạng nợ đọng bảo hiểm.

Năm 2021, BHXH tỉnh đã ban hành văn bản gửi các đơn vị sử dụng lao động, thực hiện rà soát phân loại đơn vị nợ bảo hiểm để đôn đốc thu; đồng thời tổ chức thanh tra đột xuất chuyên ngành đóng BHXH, BHYT tại 111 đơn vị, trong đó thanh tra tại 93 đơn vị nợ với số tiền 18,4 tỉ đồng. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã có 75 đơn vị nộp nợ bảo hiểm với số tiền trên 10 tỷ đồng.

Với nhiều giải pháp linh hoạt, hết năm 2021, số tiền thu Bảo hiểm xã hội (BHXH), đạt 4.403.296 triệu đồng, bằng 100,2% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tăng 226.962 triệu đồng (5,43%) so với năm 2020 và xếp thứ 7 toàn quốc về tỷ lệ thu.

Vũ Tuân