Nâng cao năng lực nhân sự làm công tác thông tin cơ sở

PhuthoPortal - Ngày 18/5/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc kết hợp trực tiếp cung cấp thông tin, tập huấn nhân lực làm công tác thông tin cơ sở năm 2022. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phan Tâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị

Dự hội nghị và trực tiếp truyền tải các nội dung có lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và trên 5.000 cán bộ làm công tác thông tin cơ sở tại các điểm cầu.

Tại điểm cầu Phú Thọ, hội nghị được kết nối tới 13/13 huyện, thành, thị với thành phần dự hội nghị là cán bộ làm truyền thanh các xã, phường, thị trấn.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: Việc thực hiện cung cấp thông tin cũng như nâng cao năng lực của người làm công tác thông tin cơ sở là rất cần thiết, quan trọng, đã được cụ thể hóa trong các Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, Quyết định của Chính phủ cũng như các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí cũng khẳng định tầm quan trọng của thông tin tin cơ sở trong việc định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận của người dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đã được khẳng định trong việc thực hiện chiến thắng đại dịch COVID-19 của cả nước.

Hướng tới nâng cao hoạt động thông tin cơ sở, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động thông tin cơ sở để người dân được thụ hưởng thông tin nhanh chóng, chính xác hơn, Bộ Thông tin đã ban hành chiến lược phát triển thông tin cơ sở đến năm 2025.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Cục Thông tin cơ sở, Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin truyền tải các nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025; Thông tư số 39/2020/TT-BTTTT ngày 24/11/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Đồng thời các đại biểu được hướng dẫn một số nội dung xây dựng hệ thống thông tin nguồn Trung ương, hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và kết nối các hệ thống thông tin; an toàn thông tin đối với hệ thống đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông; việc sử dụng Phần mềm quản lý dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận làm rõ thêm về những kết quả hoạt động của thông tin cơ sở tại địa phương; đề xuất các giải pháp về nâng cao hạ tầng truyền thanh cơ sở, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác truyền thanh ở các xã, phường, thị trấn.

Vũ Tuân