Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Việt Trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Số TBMT

20210850164 - 00

Số hiệu KHLCNT

20210813305

Tên KHLCNT

kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cao năng lực truyền tải đường dây 110kV TBA 220kV Việt Trì - TBA 110kV Bắc Việt Trì - TBA 110kV Thụy Vân, tỉnh Phú Thọ

Lĩnh vực

Tư vấn

Bên mời thầu

Công ty Điện lực Phú Thọ

Tên gói thầu

TVTT-02.21: Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi

Phân loại

Dự án đầu tư phát triển

Tên dự toán mua sắm

 

Chi tiết nguồn vốn

Vay TDTM và KHCB

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Phương thức LCNT

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

20 Ngày

THAM DỰ THẦU

Hình thức dự thầu

Đấu thầu qua mạng

Thời gian nhận E-HSDT từ ngày

19/08/2021 14:19

Đến ngày

09/09/2021 15:30

Phát hành E-HSMT

Miễn phí

Thời gian hiệu lực của E-HSDT

90 Ngày

Địa điểm nhận HSDT

website: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Địa điểm thực hiện gói thầu

Tỉnh Phú Thọ