Thứ bảy, 30/09/2023 22:31 Thứ bảy, 30/09/2023

Nâng cao nhận thức về chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

PhuthoPortal - Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cũng như chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ,BNN) luôn được các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện.

Phổ biến pháp luật về BHTNLĐ, BNN cho các cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức tại thị xã Phú Thọ năm 2022

Bà Nguyễn Hiển Ngọc - Trưởng phòng Lao động - Việc làm, Sở LĐ,TB&XH cho biết, những năm gần đây, Sở LĐ,TB&XH đã phối hợp với các cơ quan, địa phương trong tỉnh tổ chức các lớp tập huấn phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm TNLĐ, BNN cho cán bộ phụ trách trên các lĩnh vực bảo hiểm, lao động và việc làm của các cơ sở giáo dục và các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức lớp tập huấn giúp trang bị các kiến thức cần thiết để cán bộ chuyên trách triển khai kịp thời, đúng quy định các chế độ, chính sách đối với người lao động bị TNLĐ, BNN theo quy định của pháp luật BHXH. Thông qua các hoạt động này, các cơ quan tổ chức đã nắm bắt và thực hiện tốt các chính sách pháp luật về ATVSLĐ, đặc biệt là chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN cho người lao động. Khi xảy ra tai nạn lao động, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã kịp thời lập hồ sơ để cơ quan BHXH và ngành LĐ,TB&XH giải quyết cho người lao động.

Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về công tác ATVSLĐ được các cơ quan chuyên môn tăng cường thực hiện. Hằng năm, vào dịp Tháng hành động về ATVSLĐ, các cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền, kết hợp với các biện pháp kiểm tra, đánh giá, kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý những nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ.

Tháng 6/2023, Sở LĐ,TB&XH đã ban hành Kế hoạch “Triển khai thực hiện các hoạt động về chính sách BHTNLĐ, BNN năm 2023 từ nguồn Quỹ BH TNLĐ,BNN năm 2022”. Trong đó, tăng cường tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động, Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động; tập huấn nghiệp vụ về BHTNLĐ, BNN đối với người sử dụng lao động, người làm công tác ATVSLĐ, người làm công tác bảo hiểm xã hội cho người lao động tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao luôn chú trọng đảm bảo ATVSLĐ

Bên cạnh hoạt động tuyên truyền, việc tiếp nhận ý kiến phản hồi của người lao động, người sử dụng lao động để hoàn thiện hệ thống chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các bên cũng được các cơ quan chức năng phối hợp thực hiện.

Đầu tháng 7/2023, Bộ LĐ,TB&XH đã phối hợp với Sở LĐ,TB&XH tổ chức hội nghị tư vấn, đối thoại chính sách BHXH cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác BHXH của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua hội nghị, gần 200 đại biểu đã được đại diện Vụ BHXH phổ biến những quy định mới của chính sách BHXH 2023, đồng thời đối thoại với người sử dụng lao động, người lao động để chỉ rõ những nội dung, tình huống còn vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động như chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, thủ tục cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam; thủ tục tăng, giảm lao động; đối tượng, mức lương đóng BHXH theo quy định mới…

Từ công tác tuyên truyền, các buổi tọa đàm, đối thoại, tập huấn góp phần giúp cho người sử dụng lao động, cán bộ làm công tác tổ chức lao động, ATVSLĐ trong các doanh nghiệp nắm vững và triển khai thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Qua đó, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động tại cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Thu Hương