Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Phú Thọ điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Nghị quyết số 42/NQ-CP

PhuthoPortal - Ngày 17/4/2020, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Phú Thọ có văn bản số 178/PTH2 về việc thông báo số điện thoại đường dây nóng xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến Thông tư 01/2020/TT-NHNN và Nghị quyết số 42/NQ-CP.

Trong thời gian qua,  do có sự luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ nên NHNN chi nhánh tỉnh Phú Thọ thông báo về việc điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng để xử lý khó khăn, vướng mắc liên quan đến Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020, Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 01/2020/TT-NHNN) quy định về việc Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàngchịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 và Điểm 7, Mục IV Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Thủ tưởng Chính phủ về các giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

Số điện thoại đường dây nóng: 0912.181.588 của Bà Vũ Hoàng Yến thay bằng số điện thoại 0983.283.582 của ông Nguyễn Đức Tín - Trưởng phòng Tổng hợp, Nhân sự và kiểm soát nội bộ NHNNtỉnh Phú Thọ.