Ngày làm việc thứ 4 - Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Thảo luận về công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XIII

Ngày 29/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bước vào ngày làm việc thứ 4 thảo luận về công tác nhân sự BCH Trung ương Đảng khoá XIII.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ trao đổi với các đại biểu bên lề Đại hội

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào BCH Trung ương Đảng khoá XIII; ghi Phiếu ứng cử, đề cử (bổ sung) vào BCH Trung ương Đảng khoá XIII.

Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử. Đoàn Chủ tịch nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào BCH Trung ương Đảng khoá XIII.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ trao đổi bên lề Đại hội

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) BCH Trung ương Đảng khoá XIII đến các đoàn. Các đại biểu ghi Phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử BCH Trung ương Đảng khoá XIII.

Đoàn Chủ tịch họp, xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử. Đoàn Thư ký xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII.

Thảo luận bên lề Đại hội, các đại biểu khẳng định: Công tác nhân sự là khâu then chốt của then chốt và mỗi đại biểu phải tập trung nghiên cứu để lựa chọn, bầu ra BCH khóa mới đảm bảo chất lượng, đúng cơ cấu, đúng quy định.

Trong công tác cán bộ, các đại biểu cho rằng, vấn đề cần quan tâm nhất đó chính là không được cả nể, ngại va chạm, cảm tính cá nhân, bị ràng buộc bởi các quan hệ lợi ích. Chính vì thế, phải đánh giá cán bộ đa chiều để lựa chọn vào BCH những người có năng lực, có đạo đức tốt, có tâm và có tầm.

Đại biểu Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Thọ cho rằng: Để đánh giá cán bộ theo hướng đa chiều cần phát huy tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc phát hiện, lựa chọn từ nguồn quy hoạch những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc, được rèn luyện, bồi dưỡng, đào tạo theo chức danh, nhất là những người được thử thách qua thực tiễn. Đặc biệt, cần nghiên cứu mở rộng hình thức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với từng cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị một cách phù hợp.

Theo các đại biểu, công tác nhân sự đã được chuẩn bị hết sức công phu, kỹ lưỡng, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình. Về cơ cấu, thành phần nhân sự trong danh sách đề cử lần này rất hợp lý, có cũ, có mới, có kế thừa, có địa phương, có trung ương. Các đồng chí được BCH Trung ương giới thiệu cho Đại hội XIII cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện, có năng lực, uy tín và triển vọng.

Văn kiện trình Đại hội XIII xác định trong nhiệm kỳ tới sẽ đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ - nội dung then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Ngày 30/1, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục thảo luận tại đoàn để nghiên cứu, lựa chọn được những đồng chí vào BCH Trung ương khóa XIII.

Mạnh Cường - Trung Kiên