Ngày làm việc thứ 5 - Đại hội lần thứ XIII của Đảng: Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

PhuthoPortal - Ngày 30/1/2021, ngày làm việc chính thức thứ 5 của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội tiếp tục làm việc tại hội trường. Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành ngày làm việc của Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Buổi sáng, Đại hội thông qua việc điều chỉnh Chương trình làm việc của Đại hội. Dự kiến, Đại hội sẽ bế mạc trong ngày thứ Hai (01/02/2021).

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đọc Báo cáo của Đoàn Chủ tịch Đại hội về kết quả thảo luận của các đại biểu đối với Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu Đoàn Phú Thọ bỏ phiếu

Đại hội thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII cả chính thức và dự khuyết.

Trong phiên làm việc buổi chiều, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đọc Báo cáo tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với các văn kiện trình Đại hội.

Sau đó, Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết.

Quy trình nhân sự được tiến hành các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời được cụ thể hóa cho cả các trường hợp tái cử, lần đầu tha gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh.

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII được công bố sau khi hoàn thành công tác kiểm phiếu.

Ngày 31/1/2021, Đại hội nghỉ.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ Nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Lê Thương