Nghệ nhân Hát xoan Phú Thọ

1. Nghệ nhân Nguyễn Thị Bẩm
1.jpg
- Năm sinh: 1937.
- Quê quán: Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Tham gia học hát Xoan từ nhỏ, am hiểm và trình diễn xuất sắc các bài bản hát Xoan cổ. Có đóng góp tích cực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị giá trị di sản văn hóa hát Xoan Phú Thọ: nhiệt tình tham gia truyền dạy hát Xoan cho các thế hệ tại địa phương, cung cấp tư liệu cho các nhà nghiên cứu,…
- Từ năm 2005 đến nay tích cực tham gia tuyên truyền quảng bá hát Xoan thông qua các buổi trình diễn ở Phượng Lâu, phường Minh Phương, phường Dữu Lâu - Thành phố Việt Trì; huyện Lập Thạch - tỉnh Vĩnh Phúc; cung cấp các tư liệu hát Xoan phục vụ hoàn thiện hồ sơ hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. 
- Năm 2015, được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.
- Năm 2010 được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”.
- Năm 2012 được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen; phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
2. Nguyễn Ngọc Bảo
2.jpg
- Năm sinh: 1931
- Quê quán: xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Thường trú: Khu 10, xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Tham gia học hát Xoan năm 1985, năm 1990 bắt đầu truyền dạy hát Xoan cho các thế hệ tại địa phương. Hiện là thành viên phường Xoan Thét. Nắm vững và trình diễn thuần thục tất cả các bài bản Xoan cổ.
- Nhiệt tình tham gia trình diễn tuyên truyền quảng bá Hát Xoan Phú Thọ tại các địa phương trong và ngoài tỉnh; tham gia cung cấp các tư liệu, trình diễn tại các Hội thảo khoa học trong nước, phục vụ xây dựng hồ sơ di sản hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 2010 được Viện Âm nhạc tặng Giấy khen vì có thành tích trong công tác bổ sung xây dựng hồ sơ hát Xoan Phú Thọ.
- Năm 2012 được UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
- Năm 2015, được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.
 
3. Nguyễn Thị Bảy
3.jpg
- Năm sinh: 1923.
- Quê quán: xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 10, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Tham gia học hát Xoan năm 17 tuổi, hiện là thành viên phường Xoan Phù Đức. Trước Cách mạng tháng Tám cùng các thành viên trong làng Xoan tham gia giao lưu tại xã Sơn Đông, Triệu Đề huyện Lập Thạch, làng Phú Lâm huyện Lâm Thao, đình Tây Cốc huyện Đoan Hùng.
- Từ năm 1998 đến nay, nhiệt tình tham gia truyền dạy, trình diễn hát Xoan phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm của địa phương, thành phố Việt Trì và của tỉnh Phú Thọ. Tham gia cung cấp tư liệu, trình diễn tại Hội thảo khoa học phục vụ hoàn thiện hồ sơ hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 2010 được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu nghệ nhân dân gian; kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn nghệ dân gian Việt Nam. 
- Năm 2012 được UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
4. Nguyễn Văn Bình
4.jpg
- Năm sinh: 1917 - Đã mất
- Quê quán: xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.
- Thực hành thuần thục và truyền dạy nhiều bài Hát Xoan cổ cho các thế hệ của Câu lạc bộ Hát Xoan xã Hương Nộn; đội ca khúc cách mạng của huyện, Trường THCS Hương Nộn.
- Đã có đóng góp nhất định trong việc tuyên truyền, quảng bá Hát Xoan Phú Thọ cho các thế hệ tại địa phương; cung cấp nhiều tư liệu có giá trị về Hát Xoan cho các cấp, các ngành, các nhà nghiên cứu của tỉnh Phú Thọ và Trung ương.
- Năm 2012 được Chủ tịch UBND huyện Tam Nông tặng Giấy khen
- Năm 2012 được UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
5. Phùng Thị Bình
5.jpg
- Năm sinh: 1960
- Quê quán: xã Trung Nghĩa, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu phố La Phù, TT Thanh Thủy, h. Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.
- Tham gia thành lập 40 câu lạc bộ Hát Xoan, góp phần to lớn trong việc truyền dạy Hát Xoan Phú Thọ cho các thế hệ trên địa bàn huyện Thanh Thủy. Truyền dạy hát Xoan cho 19 lớp học cho các Câu lạc bộ Hát Xoan, các trường học trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tổng số: 728 người.
- Cung cấp tư liệu về Hát Xoan cho các nhà nghiên cứu Trung ương phục vụ công tác xây dựng Hồ sơ Hát Xoan.
- Từ năm 1994 đến nay: Trực tiếp tổ chức và tham gia các chương trình Hát Xoan của huyện Thanh Thủy phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.
- Từ 2014 - 2015: 01 Giấy khen của UBND huyện Thanh Thủy và 19 Giấy chứng nhận của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Thủy vì đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc truyền dạy Hát Xoan và thành lập Câu lạc bộ Hát Xoan.
- Năm 2015 được UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
6. Triệu Thị Chĩ
6.jpg
- Năm sinh: 1923.
- Quê quán: xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc .
- Thường trú: Thôn Nam Giáp, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
- Từ năm 1942-  1945 tham gia học hát Xoan ở lễ hội Trống Quân Đức Bác.
- Từ năm 1981 đến nay truyền dạy cho nhiều thế hệ trong xã các làn điệu hát hội trong hát Xoan, trống quân Đức Bác.
- Cung cấp tư liệu liên quan đến hát Xoan Phú Thọ phục vụ xây dựng hồ sơ di sản hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 2012 được UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
7. Lê Thị Câu
7.jpg
- Năm sinh: 1938
- Quê quán: xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 4, xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Tham gia trình diễn hát Xoan năm 1996. Hiện là thành viên phường xoan Phù Đức. Nhiệt tình trong hoạt động truyền dạy hát Xoan cho các thế hệ kế tiếp tại địa phương.
- Thường xuyên tham gia các hoạt động của phường Xoan Phù Đức, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể hát Xoan Phú Thọ; trình diễn hát Xoan trong các kỳ tiệc lệ tại đình làng, các ngày lễ, ngày kỷ niệm, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Năm 2015 được UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
8. Nguyễn Thị Chuông
8.jpg
- Năm sinh: 1955
- Quê quán: xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 6, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thành viên  phường Xoan An Thái. Nhiệt tình, trách nhiệm trong hoạt động truyền dạy Hát Xoan cho các thế hệ. Năm 2011, tham gia truyền dạy Hát Xoan tại các huyện Thanh Sơn, Cẩm Khê, Hạ Hòa.
- Thường xuyên tham gia trình diễn hát Xoan trong các kỳ tiệc lệ tại đình An Thái, miếu Cấm, đình Hùng Lô, đình Cao Mại…Tích cực, nhiệt tình tham gia trình diễn hát Xoan phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tham gia các hoạt động tuyên truyền quảng bá Hát Xoan Phú Thọ: Năm 2009 tại Yên Bái; năm 2012 tại Hà Nội.
- Năm 2015 được UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
9. Lê Thị Cử
9.jpg
- Năm sinh: 1939
- Quê quán: xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 3, xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Tham gia hát Xoan từ sau năm 1975, hiện là thành viên phường xoan Kim Đới. Nhiệt tình tham gia truyền dạy hát Xoan cho các thế hệ tại địa phương.
- Tích cực tham gia trình diễn hát Xoan tại đình làng Kim Đới và các di tích trong thành phố Việt Trì trong các ngày hội làng, ngày lễ, ngày kỷ niệm của địa phương. Nhiệt tình tham gia cung cấp tư liệu, trình diễn hát Xoan phục vụ xây dựng hồ sơ hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 2011: Giấy khen của Viện trưởng Viện âm nhạc vì đã có thành tích trong công tác bổ sung xây dựng hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ.
- Năm 2015 được UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
10. Phan Thị Diệm
10.jpg
- Năm sinh: 1938
- Quê quán: xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 2, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Học hát Xoan năm 17 tuổi, nắm vững và trình diễn thuần thục tất cả các bài bản hát Xoan cổ. Từ năm 1997 đến nay tham gia truyền dạy hát Xoan cho các thế hệ tại địa phương. Thường xuyên tham gia trình diễn, tuyên truyền quảng bá hát Xoan tại các địa phương trong và ngoài tỉnh.
- Nhiệt tình cung cấp tư liệu về các bài hát Xoan cổ, trình diễn phục vụ xây dựng hồ sơ hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 2010 được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”; tặng thưởng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn nghệ dân gian Việt Nam.
- Năm 2011 được Viện Âm nhạc Việt Nam tặng Giấy khen vì có thành tích trong công tác bổ sung xây dựng hồ sơ hát Xoan Phú Thọ.
- Năm 2012 được UBND tỉnh tặng Bằng khen; phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
- Năm 2015, được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.
 
11. Vũ Văn Dinh
11.jpg
- Năm sinh: 1927.
- Quê quán: xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 7, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
- Tham gia học hát Xoan từ nhỏ, trình diễn thuần thục các bài hát Xoan cổ. Nhiệt tình tham gia trình diễn hát Xoan vào các dịp hội làng. Có nhiều đóng góp tích cực trong việc truyền dạy hát Xoan cho các thế hệ trên địa bàn xã Tiên Du
- Năm 2010 đạt giải A Liên hoan tiếng hát làng Xoan lần II.
- Năm 2012  được UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
12. Phùng Thị Dung
12.jpg
- Năm sinh: 1957
- Quê quán: xã Phú Lộc, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
- Thường trú: Khu 6, xã Phú Nham, h. Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.
- Tham gia trình diễn hát Xoan từ năm 1985. Tích cực, nhiệt tình trong hoạt động truyền dạy Hát Xoan tại địa phương. Mở lớp truyền dạy miễn phí cho học sinh cấp Tiểu học và THCS xã Phú Nham.
- Từ năm 1985 đến nay thường xuyên tham gia trình diễn hát Xoan vào các ngày lễ, tết tại: đình Cả, miếu Đồn, miếu Mơ (xã Phú Nham); đền Nhà Bà (xã Tiên Du)...trình diễn vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Năm 2015 được UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
13. Triệu Thị Dung
13.jpg
- Năm sinh: 1924.
- Quê quán: xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
- Thường trú: Thôn Giáp Trung, xã Đức Bác, h. Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc
- Từ năm 1942-  1945 tham gia học hát Xoan ở lễ hội Trống Quân Đức Bác, đến nay đã thuần thục các làn điệu hát Xoan trong hát hội.
 - Từ năm 1981 - 1997 truyền dạy cho 30 người trong xã các làn điệu hát hội trong hát Xoan, trống quân Đức Bác.
- Cung cấp các thông tin liên quan đến hát Xoan Phú Thọ phục vụ xây dựng hồ sơ di sản hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận Hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 2012 được UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
14. Bùi Thị Dụ
14.jpg
- Năm sinh: 1940
- Quê quán: xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 1, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Tham gia trình diễn hát Xoan từ năm 1956 tại đình làng. Hiện là thành viên phường xoan Kim Đới, nắm giữ, trình diễn thuần thục tất cả các bài bản hát Xoan ở cả ba chặng Xoan; kỹ năng hát, múa của đào Xoan. Nhiệt tình truyền dạy hát Xoan cho các thế hệ đào, kép Xoan kế tiếp.
- Từ năm 1998 đến nay, tham gia trình diễn hát Xoan tại đình làng và các di tích: Đình Lâu Thượng, đình Hùng Lô, đình Vĩnh Mộ…tích cực tham gia sưu tầm, tập hợp các tư liệu về Hát Xoan; cung cấp các tư liệu và trình diễn Hát Xoan phục vụ cho công tác xây dựng Hồ sơ di sản Hát Xoan Phú Thọ.
- Năm 2011: Giấy khen của Viện trưởng Viện âm nhạc vì đã có thành tích trong công tác bổ sung xây dựng Hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ.
- Năm 2015 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
15. Lê Thị Đá
15.jpg
- Năm sinh: 1909
- Quê quán: xã Kim Đức, TP Việt Trì , tỉnh Phú Thọ
- Thường trú: Khu 4, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Trước năm 1954 theo các cụ học hát Xoan tại đình làng, sau năm 1954 tham gia trình diễn hát Xoan tại các lễ hội của địa phương. Năm 1962 về thu âm tại Viện Âm Nhạc.
- Năm 1998 tham gia Câu lạc bộ làng Xoan xã Kim Đức, phối hợp các thành viên Câu lạc bộ truyền dạy hát Xoan cho các thế hệ trên địa bàn xã. Thường xuyên tham gia trình diễn hát Xoan phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm, phục vụ các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
- Cung cấp tư liệu về các bài bản hát Xoan cổ, nghệ thuật trình diễn hát Xoan, tham gia trình diễn tại hội thảo khoa học trong nước và quốc tế phục vụ xây dựng hồ sơ hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 1978 tham gia Liên hoan dân ca tại Bắc Ninh được Huy Chương Bạc.
- Năm 2010 được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn nghệ dân gian Việt Nam. 
- Năm 2012 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
- Năm 2015, được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.
 
16. Bùi Thị Đạm
16.jpg
- Năm sinh: 1934
- Quê quán: xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Thường trú: Khu 9, xã Tử Đà, h. Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
-  Tham gia học hát Xoan từ nhỏ, năm 1998 tham gia Câu lạc bộ hát Xoan An Thái, nay là phường Xoan An Thái, xã Phượng Lâu. Am hiểu và trình diễn thuần thục các bài bản Xoan cổ, nhiệt tình tham gia trình diễn hát Xoan phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền, quảng bá hát Xoan Phú Thọ đến các vùng miền.
- Tích cực cung cấp các tư liệu, tham gia trình diễn phục vụ xây dựng hồ sơ hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 2012 được UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
17. Nguyễn Thị Điệp
17.jpg
- Năm sinh: 1928.
- Quê quán: xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 2, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Tham gia hát Xoan từ năm 14 tuổi. Nắm vững và trình diễn thuần thục các bài bản hát Xoan cổ; nhiệt tình truyền dạy Hát Xoan cho các thế hệ tại địa phương. Tích cực tham gia trình diễn hát Xoan phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Tham gia cung cấp các tư liệu, trình diễn phục vụ xây dựng hồ sơ di sản hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 2010 được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian.
- Năm 2012 được UBND tỉnh tặng Bằng khen; phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
18. Nguyễn Văn Đọc
18.jpg
- Năm sinh: 1933 - Đã mất
- Quê quán: xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Tham gia học hát Xoan từ năm 17 tuổi , am hiểu và trình diễn thuần thục các bàii bản hát Xoan cổ. Nhiệt trình trong hoạt động truyền dạy Hát Xoan cho các thế hệ tại địa phương. 
- Tham gia trình diễn tuyên truyền quảng bá về hát Xoan Phú Thọ trong và ngoài tỉnh: chương trình Làng Việt, đêm Xoan ngoại giao, trình diễn tại Hội thảo khoa học phục vụ xây dựng hồ sơ di sản hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 2010 được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”.
- Năm 2012 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
19. Bùi Thị Hà
19.jpg
- Năm sinh: 1965
- Quê quán: xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 6, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thành viên của phường Xoan An Thái. Nhiệt tình, trách nhiệm trong hoạt động truyền dạy Hát Xoan cho các thế hệ tại các địa phương trong tỉnh.
- Thường xuyên tham gia trình diễn Hát Xoan tại đình An Thái, miếu Cấm, đình Lâu Thượng, đình Hùng Lô, đình Cao Mại…; trình diễn phục vụ các ngày lễ, các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Liên tục từ năm 2005 đến nay: tham gia trình diễn tuyên truyền, quảng bá hát Xoan Phú Thọ tại Đồng Mô - Hà Tây; Yên Bái; Hà Nội...
- Năm 2015 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
20. Nguyễn Thị Hải
20.jpg
- Năm sinh: 1928.
- Quê quán: xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 3, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Từ nhỏ đến năm 1964 tham gia biểu diễn hát Xoan phục vụ các ngày lễ hội tại địa phương, nắm vững và trình diễn thuần thục các bài bản Xoan cổ. Nhiệt tình tham gia truyền dạy hát Xoan cho các thế hệ tại xã An Thái, góp phần tích cực vào việc tái lập phường Xoan An Thái năm 2006.
-  Tham gia cung cấp các tư liệu về các bài hát Xoan cổ, hiện vật, trang phục biểu diễn phục vụ hồ sơ hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 2005 được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”.
- Năm 2006 được Sở Văn hóa- Thông tin tỉnh Phú Thọ tặng Giấy khen.
- Năm 2011 được Viện Âm nhạc tặng Giấy khen.
- Năm 2012 được UBND tỉnh tặng Bằng khen; phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
- Năm 2015, được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.
 
21. Lê Thị Hệ
21.jpg
- Năm sinh: 1945
- Quê quán: xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 4, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Học hát Xoan từ năm 18 tuổi, hiện là thành viên phường xoan Phù Đức. Nhiệt tình truyền dạy hát xoan cho các thế hệ kế tiếp tại địa phương.
- Từ năm 1996 đến nay nhiệt tình tham gia trình diễn hát Xoan tại đình làng, đình An Thái, đình Lâu Thượng; trình diễn tại Lễ hội Đền Hùng; Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; Bảo tàng Dân tộc học; Lễ đón nhận bằng Di sản Hát Xoan; Lễ vinh danh "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương"…góp phần trong hoạt động tuyên truyền, quảng bá hát Xoan Phú Thọ đến các vùng miền.
- Nhiệt tình cung cấp tư liệu Hát Xoan cổ cho các nhà nghiên cứu dân gian trong và ngoài tỉnh.
- Năm 2015 được UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
22. Bùi Thị Huê
22.jpg
- Năm sinh: 1939
- Quê quán: xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 9, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Học hát Xoan từ năm 17 tuổi, hiện là thành viên phường Xoan Thét. Thường xuyên trình diễn tại các di tích miếu lãi Lèn, đình Thét, đình Hùng Lô, đình An Thái; nhiệt tình tham gia trình diễn tuyên truyền quảng bá hát Xoan Phú Thọ đến các vùng, miền; trình diễn tại đêm Xoan ngoại giao tại Hà Nội, chương trình làng Việt tại đình Lâu Thượng, trình diễn tại Lễ hội Đền Hùng qua các năm…
- Tích cực tham gia cung cấp tư liệu và trình diễn tại hội thảo trong nước phục vụ xây dựng hồ sơ di sản hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 2003: Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, TT & Thể thao.
- Năm 2011: Giấy khen của Viện trưởng Viện âm nhạc vì đã có thành tích trong công tác bổ sung xây dựng Hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ.
- Năm 2015  được UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
23. Lê Thị Huệ
23.jpg
- Năm sinh: 1940
- Quê quán: xã Kim Đức, TP Việt Trì, Phú Thọ
- Thường trú: Khu 4, xã Kim Đức, TP Việt Trì, Phú Thọ
- Học hát Xoan từ năm 14 tuổi, hiện là thành viên của phường Xoan Phù Đức, nắm vững và trình diễn thuần thục các bài bản hát Xoan cổ. Từ năm 1991 đến nay thường xuyên tham gia trình diễn hát Xoan phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương và của tỉnh.
- Tham gia cung cấp tư liệu, trình diễn tại Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế phục vụ xây dựng hồ sơ di sản hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 2006 được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”.
- Năm 2009 được UBND xã Kim Đức tặng Giấy khen.
- Năm 2011 được Viện Âm nhạc tặng Giấy khen vì có thành tích trong công tác bổ sung xây dựng hồ sơ hát Xoan Phú Thọ.
- Năm 2012 được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen; phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
- Năm 2015, được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.
 
24. Nguyễn Thị Hon
24.jpg
- Năm sinh: 1922 - Đã mất
- Quê quán: xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Học hát Xoan năm 12 tuổi, tham gia truyền dạy Hát Xoan cho các thế hệ ở địa phương từ năm 1990. Nắm vững và trình diễn thuần thục tất cả các bài bản hát Xoan cổ.
- Nhiệt tình cung cấp các tư liệu về các bài Xoan cổ: bỏ bộ, xin huê đố chữ, hát đối, hát ví.., các điển tích, nghệ thuật trình diễn hát Xoan; tham gia trình diễn quảng bá về hát Xoan Phú Thọ tại các địa phương trong và ngoài tỉnh; trình diễn tại hội thảo khoa học phục vụ xây dựng hồ sơ di sản hát Xoan Phú Thọ.
- Năm 2010 được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”; kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn nghệ dân gian Việt Nam. 
- Năm 2012 được UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen; phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
25. Nguyễn Xuân Hội
25.jpg
- Năm sinh: 1951
- Quê quán: xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Thường trú: Khu 4, xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Năm 13 tuổi học hát Xoan, năm 1990 bắt đầu truyền dạy hát Xoan tại Phường Xoan Phù Đức. Từ đó đến nay luôn nhiệt tình truyền dạy hát Xoan cho các thế hệ tại địa phương. Thường xuyên trình diễn tại các cửa đình: miếu Lãi Lèn, đình Hùng Lô, đình Lâu Thượng - TP. Việt Trì; trình diễn hát Xoan phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng qua các năm.
- Cung cấp tư liệu, trình diễn phục vụ Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, các chương trình quảng bá hát Xoan: Chương trình Làng Việt, đêm Xoan ngoại giao tại Bảo tàng dân tộc học,… phục vụ xây dựng hồ sơ di sản hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 2006 được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”; Sở Văn hóa, Thông tin tặng Giấy khen.
- Năm 2011 được Viện Âm nhạc tặng Giấy khen vì có thành tích trong công tác bổ sung xây dựng hồ sơ hát Xoan Phú Thọ.
- Năm 2012 được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen; phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
- Năm 2015, được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.
 
26. Nguyễn Thị Kiến
26.jpg
- Năm sinh: 1950
- Quê quán: xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ
- Thường trú: Thôn 6, xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.
- Có vai trò quan trọng hoạt động phổ biến, truyền dạy Hát Xoan của địa phương từ những năm 1996. Nhiệt tình tham gia truyền dạy Hát Xoan cho các Câu lạc bộ, các trường học trong xã, các đội văn nghệ, tại xã các: Minh Phú, Tiêu Sơn, Chân Mộng, Minh Tiến (Đoan Hùng), xã Phú Mỹ (Phù Ninh)…
- Từ năm 2011 - 2015, thường xuyên tham gia trình diễn hát Xoan phục vụ hoạt động tuyên truyền hát Xoan ở địa phương và trong tỉnh; Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng.
- Năm 2015: Giấy chứng nhận đạt giải C của BTC các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ GiỗTổ Hùng Vương - Lễ hội đền Hùng; được UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
27. Phan Thị Kiếm
27.jpg
- Năm sinh: 1914
- Quê quán: xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 1, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Tham gia học hát Xoan năm 15 tuổi, năm 1955 trình diễn thuần thục các bài bản hát Xoan cổ. Hiện là thành viên của phường Xoan Kim Đới. Từ năm 1955 đến năm 2008 nhiệt tình tham gia truyền dạy hát Xoan cho các thế hệ trên địa bàn xã Kim Đức. Tích cực tham gia trình diễn hát Xoan tại địa phương vào các ngày lễ, tết, phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Cung cấp các tư liệu: Nghệ thuật trình diễn hát Xoan, trang phục biểu diễn phục vụ xây dựng hồ sơ di sản hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 2010 được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian” và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn nghệ dân gian.
- Năm 2012 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
- Năm 2015, được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.
 
28. Nguyễn Thị Lịch
28.jpg
- Năm sinh: 1950
- Quê quán: Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 3, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Học hát Xoan năm 13 tuổi, hiện là Trùm phường Xoan An Thái; có đóng góp lớn trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể hát Xoan Phú Thọ.
- Từ 2006 đến nay, mở các lớp truyền dạy hát Xoan cho các thế hệ tại địa phương; nhiệt tình, trách nhiệm tham gia truyền dạy hát Xoan cho các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh.
- Thường xuyên tham gia trình diễn hát Xoan phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm, các nhiệm vụ chính trị của địa phương và của tỉnh; tích cực tuyên truyền quảng bá hát Xoan tới các vùng miền.
- Cung cấp bản thảo Xoan cổ và các hiện vật trưng bày cho Bảo tàng Hùng Vương, tham gia trình diễn quảng bá, giới thiệu hát Xoan tại các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế phục vụ xây dựng hồ sơ di sản hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận hát Xoan Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 2005 được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”.
- Năm 2011 được Viện Âm nhạc tặng Giấy khen vì có thành tích trong công tác bổ sung xây dựng hồ sơ hát Xoan Phú Thọ.
- Năm 2012 được UBND tỉnh tặng Bằng khen; phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
- Năm 2015, được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.
 
29. Nguyễn Thị Liên
29.jpg
- Năm sinh: 1964
- Quê quán: xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 6, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Tham gia hát Xoan năm 1999, hiện là thành viên của phường Xoan An Thái. Nhiệt tình tham gia truyền dạy hát Xoan cho các thế hệ, từ năm 2014 - 2015 truyền dạy Hát Xoan cho 20 học trò ở lớp nghệ nhân kế cận và 40 học trò ở lớp cộng đồng tại xã Phượng Lâu.
- Từ năm 1999 đến nay: Thường xuyên tham gia trình diễn tuyên truyền quảng bá hát Xoan tại các di tích trong và ngoài tỉnh: đình An Thái, miếu Cấm, đình Lâu Thượng, đình Cao Mại, đình Hùng Lô, đình Vân Cơ (Phú Thọ), đình Đông Phú (Yên Bái)… 
- Năm 2015 được UBND tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
30. Nguyễn Thị Liên
30.jpg
- Năm sinh: 1939
- Quê quán: xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 3, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Học hát Xoan từ năm 15 tuổi, hiện là thành viên của phường Xoan An Thái. Nhiệt tình tham gia truyền dạy hát Xoan cho các thế hệ trên địa bàn xã Phượng Lâu. Thường xuyên tham gia trình diễn hát Xoan vào các dịp lễ, tết, các kỳ tiệc lệ tại đình làng, trình diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của các địa phương trong tỉnh.
 - Từ năm 2005 - 2011 tích cực tham gia đóng góp tư liệu, trình diễn phục vụ hoàn thiện hồ sơ hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 2011được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”.      
- Năm 2012 được UBND tỉnh tặng Bằng khen; phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
- Năm 2015, được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.
 
31. Nguyễn Văn Lợi
31.jpg
- Năm sinh: 1935
- Quê quán: Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 3, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Năm 35 tuổi học hát Xoan, am hiểu và trình diễn thuần thục các bài bản hát Xoan cổ, nhiệt tình trong hoạt động truyền dạy hát Xoan tại địa phương. Tích cực tham gia trình diễn hát Xoan phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm của địa phương, tuyên truyền quảng bá Xoan đến các vùng miền.
- Tham gia cung cấp tư liệu, trình diễn tại các hội thảo phục vụ xây hồ sơ hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
- Năm 2005 được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”.
- Năm 2011 được Viện Âm nhạc tặng Giấy khen vì có thành tích trong công tác bổ sung xây dựng hồ sơ hát Xoan Phú Thọ.
- Năm 2012 được UBND tỉnh tặng Bằng khen; phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
32. Nguyễn Thị Mót
32.jpg
- Năm sinh: 1936
- Quê quán: xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Thường trú: Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
- Học hát Xoan từ nhỏ, hiện là thành viên của phường Xoan An Thái. Từ năm 2005 đến nay tích cực truyền dạy hát Xoan cho con cháu, các thế hệ trẻ tại địa phương.
 - Nhiệt tình cung cấp tư liệu, trình diễn phục vụ công tác xây dựng hồ sơ di sản hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
- Năm 2010 được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân dân gian”.
- Năm 2012 được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen; phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
- Năm 2015, được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.
 
33. Lê Thị Nghĩa
33.jpg
- Năm sinh: 1932
- Quê quán: xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 2, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Từ năm 1955 -1960 tham gia học hát Xoan, am hiểu và trình diễn xuất sắc các bài bản hát Xoan cổ. Từ năm 1997, nhiệt tình tham gia trong hoạt động truyền dạy hát Xoan đến các thế hệ tại địa phương; thường xuyên tham gia trình diễn hát Xoan phục vụ các ngày lễ, ngày kỷ niệm, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.
- Tích cực cung cấp tư liệu, tham gia trình diễn hát Xoan Phú Thọ tại các hội thảo khoa học quốc tê, trong nước phục vụ xây hồ sơ hát Xoan Phú Thọ đề nghị UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
-  Năm 2011 được Viện trưởng Viện Âm nhạc tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong công tác bổ sung xây dựng hồ sơ hát Xoan Phú Thọ.
- Năm 2012 được UBND tỉnh Phú Thọ phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ”.
 
34. Nguyễn Thị Ngọc
34.jpg
- Năm sinh: 1940
- Quê quán: xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Thường trú: Khu 9, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- Tham gia hát Xoan từ những năm kháng chiến chống Mỹ, hiện là thành viên phườn