Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá

PhuthoPortal - Ngày 14/6/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 52/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm