Nghị định số 75/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh

Ngày 26/9/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP về quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm