Nghị quyết phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

PhuthoPortal - Ngày 2/7/2021, Chủ tịch HĐND tỉnh ký ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Ban Kinh tế - Ngân sách gồm 5 ủy viên:

Ông Nguyễn Minh Xuyên - TUV, Bí thư Thị ủy Phú Thọ

Bà Nguyễn Thị Tố Uyên - TUV, Bí thư Huyện ủy Phù Ninh

Bà Nguyễn Thị Phương Hạnh - TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Bà Đỗ Thị Ngọc Ánh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

2. Ban Dân tộc gồm 5 ủy viên:

Ông Hà Đức Quảng - TUV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Ông Phạm Thanh Tùng - TUV, Bí thư Huyện ủy Tân sơn

Bà Nguyễn Kim Chi - TUV, Bí thư Huyện ủy Thanh Ba

Ông Trần Việt Hùng - TUV, Bí thư Huyện ủy Yên Lập

Bà Đỗ Thị Phương Hoa - HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Sơn.

3. Ban Pháp chế gồm 4 ủy viên:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - TUV, Bí thư Huyện ủy Cẩm Khê

Ông Đặng Quang Huy - TUV, Bí thư Huyện ủy Thanh Sơn

Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

Ông Nguyễn Minh Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

4. Ban Văn hóa - Xã hội gồm 5 ủy viên:

Bà Phạm Thị Kim Loan - TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Ông Nguyễn Minh Tường - TUV, Bí thư Huyện ủy Thanh Thủy

Ông Vương Đức Thủy - TUV, Bí thư Huyện ủy Tam Nông

Ông Lưu Quang Huy - TUV, Bí thư Huyện ủy Hạ Hòa

Ông Lê Quang Phượng - TUV, Bí thư Huyện ủy Đoan Hùng.

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

BBT