Nghiệm thu, đóng điện công trình điện lưới khu Căng Đìa, xã Xuân Đài

PhuthoPortal - Ngày 1/8, Công ty Điện lực Phú Thọ phối hợp với Sở Công Thương, huyện Tân Sơn tổ chức nghiệm thu, đóng điện công trình cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình điện lưới tại khu Căng Đìa, xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn.

Đóng điện công trình điện lưới khu Căng Đìa, xã Xuân Đài

Công trình điện lưới khu Căng Đìa, xã Xuân Đài đưa vào hoạt động cung cấp điện cho 51 hộ dân xóm Căng Đìa.

Đây là công trình thuộc Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2018 - 2020 do châu Âu tài trợ; tổng vốn đầu tư công trình là 2,7 tỷ đồng. Dự án được khởi công ngày 20/4 và hoàn thành ngày 30/7/2020.

Điểm đấu tại cột số 63 NR Minh Đài - Xuân Sơn thuộc lộ 374 E4.8; chiều dài đường dây trung thế 4,7km; Trạm biến áp 50kVA - 35/0,4kV; Tủ hạ thế 415V/75A; tổng dung lượng bù hạ thế 30kVA.

Điện lưới Quốc gia về với thôn, bản vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn là động lực cho việc thực hiện và hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đảm bảo an sinh xã hội. Từ đó, tăng cường khối đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công Sơn