Nhìn nhận khách quan, chính xác về công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức

PhuthoPortal - Đây là ý nghĩa quan trọng của hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại đơn vị và công chức, viên chức” do Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức vào ngày 2/12/2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các đồng chí: Trịnh Hùng Sơn - TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Quang Vinh - Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Chi ủy Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Đảng ủy viên, trưởng các đoàn thể, Chi ủy các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông; các đảng viên thuộc Chi bộ 1, 2, 3 trực thuộc Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi khẳng định: Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại đơn vị và công chức, viên chức” là hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông gặp gỡ, trao đổi về công tác đánh giá, xếp loại cán bộ - đây là khâu khó nhất trong công tác cán bộ. Từ đó giúp 2 đơn vị có cách nhìn nhận về công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức một cách khách quan, chính xác, khoa học, phù hợp với tình hình thực tiễn và chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao sự sáng tạo, đổi mới của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông trong việc ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ hằng tháng đối với công chức, viên chức của Sở; ghi nhận những kết quả ban đầu trong việc áp dụng Bộ tiêu chí góp phần nâng cao tính tự giác, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng chí đề nghị Đảng ủy Sở tổ chức tổng kết, đánh giá việc áp dụng Bộ tiêu chí và tiếp tục rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện Bộ tiêu chí đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Hùng Sơn phát biểu tại hội nghị

Nhấn mạnh thêm về ý nghĩa quan trọng của nội dung sinh hoạt chuyên đề, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Trịnh Hùng Sơn cho rằng: Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề này rất phù hợp với tình hình thực tế trong thời điểm cuối năm khi các cơ quan, đơn vị đang tiến hành đánh giá, xếp loại các đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cũng cho biết: Sở Thông tin và Truyền thông là một trong số các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tiên phong xây dựng và áp dụng bộ tiêu chí chấm điểm hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên hằng năm. Trên cơ sở lượng hóa việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức hằng tuần, hằng tháng để đánh giá chính xác, khách quan, vừa quản lý chặt chẽ cán bộ, vừa tạo động lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là phát huy tinh thần sáng tạo, sẵn sàng nhận và hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó đang đặt ra trong quá trình chuyển đổi số quốc gia cũng như cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay.

Ở thời điểm này, Sở vừa tổ chức xong việc đánh giá, xếp loại đối với các đơn vị cấp huyện (Phòng Văn hóa và Thông tin, các Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông và Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Việt Trì). Quyết định xếp loại của Sở gửi về các huyện, thành, thị đã nhận được sự đồng thuận cao của lãnh đạo các địa phương và các đơn vị được đánh giá.

Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Quang Vinh phát biểu tại hội nghị

Trong phát biểu đề dẫn hội nghị, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Hồng Thúy cũng chỉ rõ: Việc xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm cụ thể sẽ giúp tăng cường ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và từng đơn vị. Kết quả của việc đánh giá, xếp loại theo bộ tiêu chí đảm bảo sự đánh giá công bằng, chính xác, phục vụ công tác đánh giá, xếp loại, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Quang Thắng phát biểu tại hội nghị

Với tinh thần sôi nổi, cởi mở, thẳng thắn, các đại biểu đại diện cho 2 đơn vị cùng nhau thảo luận, trao đổi, nêu ra các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại đơn vị và công chức, viên chức; đồng thời chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện công tác này tại đơn vị.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thị Hồng Thúy phát biểu đề dẫn hội nghị

Các đại biểu đều khẳng định việc xây dựng bộ tiêu chí chấm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức là rất cần thiết, song cần phải linh hoạt, sát với thực tế và không đánh giá xuôi chiều. Đánh giá cán bộ, công chức, viên chức phải thường xuyên, định kỳ; từ đó có khen thưởng, biểu dương hoặc nhắc nhở kịp thời, góp phần thúc đẩy tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ.

Đại diện Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức phải linh hoạt, sát với thực tế và không đánh giá xuôi chiều

Từ năm 2018, Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo các chi bộ nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng Bộ tiêu chí chấm điểm cán bộ, công chức, viên chức và các đơn vị cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý. Sau nhiều lần thảo luận và đi đến thống nhất triển khai, Đảng ủy Sở quyết định đưa nhiệm vụ này trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác của Đảng ủy. Bộ tiêu chí được áp dụng thực hiện từ tháng 1/2022.

Đại diện Chi bộ 1 - Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông làm rõ các nội dung của Bộ tiêu chí chấm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ hằng tháng đối với công chức, viên chức của Sở

Đối với việc đánh giá cán bộ, công chức thuộc Sở, Bộ tiêu chí được xây dựng gồm các nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ mới, khó; kết quả thực hiện nhiệm vụ thường xuyên; ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong lề lối làm việc; ý thức, trách nhiệm tham gia các hoạt động chung của cơ quan; có sáng kiến, cải tiến và giải pháp mang lại hiệu quả đột phá đối với hoạt động của cơ quan.

Quang cảnh hội nghị

Đối với việc đánh giá các Phòng Văn hóa và Thông tin, Bộ tiêu chí được xây dựng gồm các nội dung: Công tác tham mưu, xây dựng văn bản cho Huyện ủy, HĐND, UBND cấp huyện; kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực; các công tác khác; điểm thưởng trong trường hợp thực hiện vượt mục tiêu kế hoạch, có sáng tạo, đổi mới, có đóng góp đột phá, tích cực đối với địa phương trong thực hiện nhiệm vụ của ngành.

Đối với các Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông cấp huyện và Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Việt Trì, Bộ tiêu chí gồm các nôi dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ; điểm thưởng cho thành tích nổi bật.

Thanh Hòa