Niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

PhuthoPortal - Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Trước dấu mốc lịch sử trọng đại này, các cán bộ, đảng viên và nhân dân trên quê hương Đất Tổ đã chia sẻ những cảm xúc đặc biệt; đồng thời bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng để đưa đất nước tiến nhanh, tiến vững trên chặng đường mới.

Sáng suốt lựa chọn đội ngũ tinh hoa

Đại biểu Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thành viên Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho biết: Đại hội XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, rút ngắn gần 2 ngày so với kế hoạch. Tại Đại hội, mỗi đại biểu tham dự đều nhận thức rõ công tác nhân sự là công việc hết sức hệ trọng, đồng thời ý thức được trách nhiệm của mình thông qua mỗi lá phiếu. Do vậy, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu kỹ thông tin hồ sơ từng ứng viên, lựa chọn được 200 đồng chí tiêu biểu nhất, ưu tú nhất về cả phẩm chất và năng lực, đại diện cho ý chí nguyện vọng và tinh thần đoàn kết thống nhất của toàn Đảng, toàn dân để bầu vào BCH Trung ương khóa mới.

Kết quả này cũng khẳng định sự chuẩn bị bài bản, công phu, kỹ lưỡng, khách quan và công tâm trong công tác nhân sự Đại hội; đảm bảo được tầm nhìn chiến lược cũng như tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ cao cấp của Đảng.

Việc quy hoạch BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã được tiến hành thận trọng theo quy trình 5 bước. Quy trình giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực hiện chặt chẽ. Riêng các trường hợp “đặc biệt” được xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng, thực hiện theo quy trình “2 vòng, 8 bước” và thống nhất cao khi lựa chọn trình Đại hội.

Đại biểu Bùi Đình Thi bày tỏ tin tưởng, BCH Trung ương khóa mới sẽ sáng suốt lãnh đạo đất nước, biến khát vọng của người Việt Nam thành hiện thực, tiếp tục lãnh đạo đưa đất nước ta phát triển trong thời kỳ mới cũng như nâng tầm uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân

75 năm tuổi Đảng, gần 100 tuổi đời, lão thành cách mạng Lê Giang (khu 7, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông) từng sống và chiến đấu trong những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc, chứng kiến nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong gần 1 thế kỷ qua.

Vị lão thành cách mạng xúc động chia sẻ: Vào thời khắc lịch sử này, được chứng kiến sự đổi thay, phát triển từng ngày của quê hương, đất nước; được hòa mình vào không khí hân hoan của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với tôi là một điều thực sự may mắn và hạnh phúc. Qua theo dõi và cập nhật thông tin thường xuyên về Đại hội, tôi được biết tất cả các Văn kiện Đại hội đều được chuẩn bị rất chu đáo, công phu, bài bản, qua nhiều vòng, nhiều lần. Đây là một trong những thành công lớn nhất của Đại hội lần này, thể hiện sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng và toàn dân ta.

Đặc biệt, qua nghe Báo cáo chính trị của BCH Trung ương khóa XII được trình bày tại Đại hội, tôi rất vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011- 2020.

“Báo cáo đã đánh giá đúng, toàn diện, sâu sắc những kết quả của đất nước ở tất cả các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phòng chống tham nhũng. Đồng thời thẳng thắn chỉ ra những vấn đề tồn tại, hạn chế cần khắc phục; nhận định rõ cơ đồ của đất nước sau 35 năm đổi mới, xác định tầm nhìn và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá chiến lược để phát triển đất nước trong những năm tiếp theo. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo niềm tin, động lực, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta nỗ lực phấn đấu xây dựng đất nước ngày càng phát triển” - lão thành cách mạng Lê Giang khẳng định.

Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng

Trong những ngày diễn ra Đại hội, ông Triệu Văn Tiên (dân tộc Dao) - người có uy tín thôn Quán, xã Thượng Long, huyện Yên Lập luôn theo sát những tin tức, diễn biến tại nghị trường. Ông phấn khởi chia sẻ: Tôi được biết trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo tài tình, khéo léo, đầy bản lĩnh, Đảng ta đã cầm chắc tay chèo, vững bước đưa con thuyền nước ta vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Thành công lớn nhất là giữ vững được chủ quyền lãnh thổ; khắc phục nhanh hậu quả thiên tai; giữ vững ổn định an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, tại phiên làm việc cuối cùng của Đại hội, Nghị quyết Đại hội được thông qua với sự nhất trí rất cao của các đại biểu. Những kết quả này đã thể hiện sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng; đồng thời tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn đất nước.

Là người có uy tín trong cộng đồng, gắn bó cả cuộc đời với núi rừng, ông Tiên luôn thấu hiểu những nhọc nhằn, khó khăn, vất vả của đồng bào nơi rẻo cao và mong muốn họ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. “Tôi rất vui mừng khi các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng đã cùng nhau bàn bạc, đề ra những quyết sách đúng đắn, sáng tạo để phát triển đất nước. Trong đó đã dành sự quan tâm đối với công tác dân tộc, chăm lo và nâng cao đời sống cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Từ đó khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và đời sống văn hoá giữa các vùng, miền, các giai tầng xã hội, góp phần đảm bảo công bằng về cơ hội và thụ hưởng trong xã hội” - Ông Tiên xúc động cho biết.

Nhiều cơ hội cho đội ngũ trí thức trong và ngoài nước

Những ngày này, hàng triệu đồng bào Việt Nam ở nước ngoài cũng đang có chung những cảm xúc đặc biệt trước thành công của Đại hội. Là một người con của quê hương Đất Tổ theo gia đình sang Cộng hòa Pháp định cư gần 10 năm nay, chị Hà Thị Hồng Hạnh cho biết: Trong những ngày qua, tôi và gia đình luôn quan tâm theo dõi các thông tin về Đại hội XIII của Đảng qua các phương tiện thông tin đại chúng. Chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu của đất nước và luôn tự hào là người con của quê hương Việt Nam.

Đại diện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, chị Hạnh bày tỏ sự quan tâm đến 1 trong 3 đột phá chiến lược mà Đại hội xác định về công tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; trong đó ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo, quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục, đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài…

Chị Hạnh cho biết: Hiện nay, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh, gia tăng về số lượng và mở rộng về địa bàn. Vai trò, vị thế và uy tín của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong xã hội sở tại ngày càng được nâng cao. Chúng tôi tin rằng với đường lối, chủ trương lãnh đạo đúng đắn của Đảng trong nhiệm kỳ này, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, đội ngũ trí thức, làm công tác nghiên cứu khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng sẽ có nhiều đất để dụng võ, tiếp tục trở thành một trong những nguồn lực quan trọng đóng góp vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh Hòa