Nỗ lực giải quyết việc làm cho lao động nữ

PhuthoPortal - Tính đến tháng 6/2021, số lao động nữ chiếm gần 50% trong tổng số lao động trên địa bàn tỉnh, tương đương hơn 400.000 lao động. Do đó, giải quyết việc làm cho lao động nữ luôn là vấn đề cấp thiết được đặt ra nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Các doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Cẩm Khê góp phần giải quyết việc làm cho lao động nữ (Ảnh: Công ty TNHH YI Da Việt Nam)

Trong tổng số lao động nữ, có tới 74% lao động nữ tập trung ở vùng nông thôn, chủ yếu ở các huyện: Đoan Hùng, Thanh Ba, Cẩm Khê và Thanh Sơn.

Tại huyện Cẩm Khê, trong 5 năm qua (2016 - 2020), phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện (LĐ,TB&XH) đã phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và các địa phương mở 56 lớp đào tạo sơ cấp nghề cho gần 1.500 học viên, trong đó có trên 50% học viên là nữ. Qua đó góp phần cung cấp nguồn lao động ổn định cho nhiều doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp của huyện cũng như các khu, cụm công nghiệp trong và ngoài tỉnh, góp phần giải quyết việc làm cho lao động nữ ở nông thôn.

Đồng chí Hoàng Thị Gấm - Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Cẩm Khê cho biết: Cùng với sự nỗ lực của các ngành, địa phương trong huyện nhằm giải quyết việc làm cho lao động nữ, giai đoạn 2016 - 2020, Hội LHPN huyện đã tổ chức 76 lớp sơ cấp nghề, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, phòng dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cho trên 3.000 lượt hội viên; giới thiệu việc làm cho 1.407 hội viên, phụ nữ. Các chi hội đã khai thác, quản lý hiệu quả trên 130 tỷ đồng hỗ trợ 4.325 lượt hội viên vay vốn giải quyết việc làm, phát triển kinh tế gia đình.

Lớp đào tạo nghề trồng rau an toàn do Hội Nông dân và Hội Phụ nữ xã Hương Nộn, huyện Tam Nông phối hợp tổ chức

Giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh đã tạo việc làm tăng thêm cho trên 78.300 lao động, trong đó 48,7% là lao động nữ. Để đạt được kết quả trên, các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội gắn với chỉ tiêu tạo việc làm, đặc biệt ưu tiên sử dụng lao động của địa phương, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động hộ nghèo, hộ cận nghèo, bộ đội xuất ngũ. Đẩy mạnh công tác giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, thực hiện giáo dục nghề nghiệp theo nhu cầu của người sử dụng lao động, nhu cầu nhân lực của các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội và thị trường lao động. Huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn cho vay từ Quỹ quốc gia về việc làm, nguồn vốn ủy thác của địa phương cho vay giải quyết việc làm. Theo thống kê, từ năm 2016 - 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân gần 1.200 tỷ đồng cho 32.479 hộ vay phát triển kinh tế gia đình, tỷ lệ hoàn trả đạt 99,93% .

Ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 suốt hơn một năm qua đã tác động không nhỏ đến vấn đề việc làm khiến nhiều lao động trên địa bàn tỉnh buộc phải giảm giờ làm, giảm thu nhập, đời sống gặp khó khăn. Bà Nguyễn Hiển Ngọc - Trưởng phòng Việc làm, an toàn lao động (Sở LĐ,TB&XH) cho biết: Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số địa phương, ảnh hưởng tiêu cực tới tình hình kinh tế - xã hội cả nước. Tuy nhiên, kết quả về giải quyết việc làm cho lao động trong tỉnh vẫn tăng trưởng với hơn 9.500 người (đạt 62% kế hoạch năm, bằng 153% so với cùng kỳ). Điều đó cho thấy sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế”.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách huyện Thanh Thủy giải ngân cho hội viên phụ nữ xã Hoàng Xá vay vốn phát triển kinh tế gia đình

Nhằm tăng cường giải quyết việc làm cho người lao động, trong đó có lao động nữ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra các mục tiêu cụ thể như: Bình quân mỗi năm tạo việc làm tăng thêm từ 15 - 16 nghìn lao động; đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72% (trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%); giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 0,4%/năm; tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đặc biệt là nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng với yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên đòi hỏi sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Trước mắt là dịch chuyển lao động từ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sang làm việc ở các ngành công nghiệp, dịch vụ - thương mại, xây dựng cơ bản (dự kiến đến năm 2025, lao động lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh giảm còn 35%). Đây là hướng đi chủ đạo nhằm giải quyết tình trạng thất nghiệp, bán thất nghiệp thông qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế của các ngành, địa phương.

Cùng với đó là sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Lâu nay, xuất khẩu lao động vẫn được tỉnh xác định là một trong những giải pháp tích cực góp phần quan trọng giải bài toán việc làm cho người lao động nhất là vùng nông thôn. Thời gian tới, ngành Lao động cũng sẽ phối hợp thường xuyên với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện chương trình tín dụng về xuất khẩu lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động được vay vốn khi tham gia xuất khẩu lao động đặc biệt là lao động nữ.

Tỉnh đang tập trung huy động hiệu quả các nguồn lực, thu hút các dự án, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, từ đó mở rộng thị trường việc làm cho lao động. Bên cạnh các khu, cụm công nghiệp đang hoạt động, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ tiếp tục thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Tam Nông, Hạ Hoà, Phù Ninh. Đây sẽ là nơi thu hút và giải quyết việc làm rất lớn cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ ở các địa phương.

Thu Hương