Thủ tục xây dựng, kinh doanh khách sạn?

Tôi quê ở Phú Thọ nhưng hiện sống ở nước ngoài. Nay tôi muốn đầu tư về quê hương, cụ thể muốn xây dựng khách sạn ở Phú Thọ và đầu tư về lĩnh vực du lịch.

Vậy tôi muốn hỏi thủ tục cho người nước ngoài xây dựng khách sạn và kinh doanh lĩnh vực này như thế nào và liên hệ ở đâu?

Xin cảm ơn.

Người hỏi : Trần Hồng Ngọc

Trả lời: Theo quy định của Luật Đầu tư, có các hình thức đầu tư như sau: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; Đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP; Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Tuy nhiên, câu hỏi chưa nêu rõ hình thức đầu tư nên đối với câu hỏi nay đề nghị người hỏi liên hệ với Trung tâm phục vụ hành chính công bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thế.