Thủ tục mở dịch vụ cho thuê xe ô tô?

Gia đình tôi có 4 xe ô tô, trong đó có 2 xe 4 chỗ, 2 xe 16 chỗ. Tôi đang muốn mở dịch vụ cho thuê xe.

Vậy tôi phải làm những thủ tục gì? Ở cơ quan nào?

Người hỏi : Vũ Thu Huyền

Trả lời: Đối với gia đình muốn mở dịch vụ cho thuê xe thì cần thành lập hộ kinh doanh cá thể trong đó có lĩnh vực cho thuê xe. Việc thành lập hộ kinh doanh cá thể thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2015.

Số lượng hồ sơ, trình tự thực hiện được thực hiện theo quy định tại Điều 70; 71 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp.