Bổ sung ngành nghề đối với hoạt động doanh nghiệp chế xuất bán sản phẩm sản xuất cho doanh nghiệp FDI?

Chúng tôi là Công ty TNHH NT Vina

Mã số thuế 2500571502

Địa chỉ: KCN Phú Hà, xã Hà Thạch thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Mục tiêu dự án: Sản xuất, gia công camera mô tơ rung cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác.

Công ty chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2 năm 2017 theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án 4378607777 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ cấp ngày 25/11/2016.

Công ty TNHH NT Vina xin trân trọng cảm ơn Quý Ban đã tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua và Công ty có vướng mắc xin sự hướng dẫn về mục tiêu dự án Doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”) bán sản phẩm sản xuất cho Doanh nghiệp nội địa như sau:

Công ty TNHH NT Vina là doanh nghiệp chế xuất, hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp với mục tiêu ngành nghề : sản xuất, gia công camera, mô tơ rung cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác.

Nguyên vật liệu để sản xuất các thiết bị điện tử được nhập khẩu từ nước ngoài về sau đó chúng tôi sản xuất ra sản phẩm và bán cho công ty Sam sung và các doanh nghiệp chế xuất khác theo đúng mục tiêu ngành nghề đã được cấp phép tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Một lượng nhỏ khách hàng là doanh nghiệp nội địa (“FDI”) có nhu cầu muốn mua sản phẩm nên chúng tôi sẽ bán Sản phẩm sản xuất này cho Doanh nghiệp FDI.

Vậy bằng công văn này Công ty TNHH NT Vina xin được hỏi Sản phẩm sản xuất theo đúng mục tiêu đã được cấp: Sản xuất, gia công camera, mô tơ rung cho điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác mà bán cho doanh nghiệp FDI thì Công ty chúng tôi có phải xin cấp phép điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho hoạt động bán sản phẩm cho doanh nghiệp FDI không?

Rất mong sớm nhận được sự quan tâm, hướng dẫn từ Quý Ban.

Xin trân trọng cảm ơn!

Người hỏi : Hoàng Thị Hòa

Trả lời: Theo quy định tại điều 30, Nghị định 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 cúa Chính phủ:

- Thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối vởi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo pháp luật về hải quan.

- Quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất với các khu vực khác trên lãnh thổ Việt Nam, không phải khu phi thuế quan, là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này và các trường hợp không làm thủ tục hải quan do Bộ Tài chính quy định.

Doanh nghiệp chế xuất được bán vào thị trường nội địa tài sản thanh lý của doanh nghiệp và các hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư và thưong mại tại thời điểm bán, thanh lý vào thị trường nội địa không áp dụng chính sách quản lý hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu trừ trường hợp hàng hóa thuộc diện quản lý theo điều kiện, tiêu chuẩn, kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện khi nhập khẩu; hàng hóa quản lý bằng giấy phép thì phải được cơ quan cấp phép nhập khẩu đồng ý bằng văn bản.

Như vậy, căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Công ty TNHH NT VINA đuợc bán cho các doanh nghiệp FDI các sản phẩm mà Công ty Sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư và thương mại, Công ty TNHH NT VINA không phải thực hiện điều chỉnh Gìấy chứng nhận đăng ký đầu tư.