178 doanh nghiệp thành lập mới trong quý I/2020

PhuthoPortal - Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh, tính đến hết ngày 15/3/2020, toàn tỉnh cấp đăng ký thành lập mới cho 178 doanh nghiệp, tăng 34,8% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký 746,5 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với cùng kỳ; tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp đạt 4,2 tỷ đồng. Đăng ký thành lập mới trong quý tập trung chủ yếu ở loại hình Công ty TNHH với 143 doanh nghiệp, chiếm 83,3%, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Dây chuyền sản xuất của Công ty cổ phần May Pearl (phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì)

Trong quý I/2020, cùng với số lượng doanh nghiệp đăng ký kinh doanh thành lập mới tiếp tục tăng, toàn tỉnh có 78 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, bằng 94% cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động sản xuất - kinh doanh, nhất là hoạt động sản xuất một số ngành công nghiệp trọng điểm bị sụt giảm cho nên đã có 9 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, bằng 60% cùng kỳ. Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động kinh doanh là 124 doanh nghiệp (loại hình Công ty TNHH là 89 doanh nghiệp, chiếm 71,8%) tăng 5,1%.

Để tiếp tục thu hút đầu tư có hiệu quả và đồng hành cùng các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các ngành, địa phương có các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị bên cạnh việc thông tin tới các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn tỉnh về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ và địa phương để doanh nghiệp và người lao động yên tâm ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì cần chủ động liên hệ với các doanh nghiệp để động viên, nắm bắt khó khăn của doanh nghiệp.

Bên cạnh công tác hậu kiểm sau đăng ký kinh doanh, kiên quyết thu hồi, chấm dứt hoạt động các doanh nghiệp không hoạt động, hoạt động không đúng địa chỉ kinh doanh thì các sở, ngành và các đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục, triển khai đầu tư xây dựng các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sớm đưa dự án đi vào hoạt động, phục vụ cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh và của quốc gia.

Liên Linh